Muut avaruustoimijat

  • Ranska: avaruusohjelma ja sotilaallisia satelliitteja, avaruusjohtoporras
  • Intia: kokemusta avaruustoiminnasta, ASAT-kykyä
  • Iran: avaruusohjelma alkuvaiheessa, omia satelliitteja, yhteistyötä Venäjän ja Pohjois-Korean kanssa
  • Japani: avaruustoiminta ollut ei-sotilaallista, muutos turvallisuuteen liittyvän avaruustoiminnan mahdollistamiseksi
  • Pohjois-Korea: ensimmäinen satelliitti avaruuteen 2012, avaruuskyvyt kytkeytyvät ballististen ohjusten kehitykseen

Lisää aiheesta

Maailmassa yli 20 maata on laukaissut satelliitteja avaruuteen, ja noin 30 maalla on omia satelliitteja avaruudessa. Pelkästään sotilaalliseen toimintaan tarkoitettuja satelliitteja on noin 10 valtiolla. Lisäksi yli 20 maalla on käynnissä satelliittien kehittämishankkeita.

Suurten avaruusmaiden lisäksi myös muut kehittävät avaruusvoimavarojaan. Intiasta tuli vuonna 2019 neljäs maa, joka testasi onnistuneesti nousevan satelliitin vastaista ohjusta (ASAT).

Ranska

Ranskalla on jo pitkään ollut avaruusohjelma ja sotilaallisia satelliitteja, mutta vasta vähän aikaa on kehitetty hyökkäyksellisiä ja puolustuksellisia avaruustoimintakykyjä. Ranskan ensimmäisessä avaruuspuolustusstrategiassa (2019) kerrottiin avaruusjohtoportaan perustamisesta ilmavoimiin sekä ilmavoimien nimeämisestä ilma- ja avaruusvoimiksi.

Intia

Intialla on yli 50 vuoden kokemus avaruustoiminnasta, pääosin ei-sotilaallisesta toiminnasta. Vasta viime vuosina asevoimia on kehitetty aktiiviseksi avaruuskykyjen hyödyntäjäksi ja luotu sotilaallisia avaruusvalmiuksia. Intia osoitti ASAT-kykynsä vuonna 2019 tuhoamalla yhden oman satelliittinsa.

Iran

Iranilla on alkuvaiheessa avaruusohjelma, joka sisältää pienikokoisten satelliittien rakentamisen ja laukaisemisen, mutta kyky on rajallinen. Ensimmäisen kotimaisen satelliitin laukaisu onnistui vuonna 2009. Iran on ilmoittanut kykenevänsä häiritsemään kaupallisia satelliittisignaaleja. Iranin avaruus- ja ballististen ohjusten järjestelmien arvioidaan perustuvan Venäjän ja Pohjois-Korean teknologiaan.

Japani

Japani on vakiintunut avaruustoimija, ja sen avaruustoiminta on ollut täysin ei-sotilaallista. Vuonna 2008 Japani muutti perustuslakiaan kansallisen turvallisuuteen liittyvän avaruustoiminnan mahdollistamiseksi, ja viime aikoina on keskusteltu avaruusvoimavarojen tai sotilaallisten avaruustilannetietoisuusvalmiuksien (SSA) kehittämisestä. Sotilaallisessa avaruustoiminnassa tehdään uudelleenjärjestelyä ja parannetaan SSA-valmiuksia sotilaallisten ja siviilisovellusten tukemiseksi.

Pohjois-Korea

Pohjois-Korea laukaisi vuonna 2012 ensimmäisen satelliittinsa avaruuteen useiden epäonnistumisten jälkeen. Maan avaruuskyvyt kytkeytyvät ballististen ohjusten kehitykseen. Maalla ei ole todettu kykyä hyökätä avaruudessa oleviin kohteisiin, mutta sillä on kyky häiritä siviili-GPS-signaaleja rajoitetulla maantieteellisellä alueella.