Yhdysvallat

  • Avaruusoperaatioiden johtoporras (USSPACECOM), avaruusjoukot 2019
  • Konfliktialueiden operaatioissa käytössä viestintä-, tiedustelu-, navigointi-, ohjusvaroitus- ja sääsatelliitit
  • Kyky häiritä satelliittinavigointipalvelujen signaaleja
  • Avaruus uutena sodankäynnin alueena

Lisää aiheesta

Yhdysvaltojen asevoimien avaruusoperaatioiden johtoporras (USSPACECOM), on yksi asevoimien 11 itsenäisestä operatiivisesta johtoportaasta. Vuonna 2019 perustettiin Yhdysvaltojen avaruusjoukot (US Space Force, USSF), joiden tehtävänä on asevoimien avaruusjoukkojen kouluttaminen ja varustaminen. Avaruusjoukot ovat yksi kuudesta puolustus- tai palvelushaarasta. Avaruusjoukkojen vahvuus on 16 000 henkilöä, ja niiden budjetti (15,5 mrd USD 2020) on muutamia prosentteja asevoimien kokonaisbudjetista.

Avaruusjoukot ylläpitävät myös GPS-paikannusjärjestelmän yli 30 satelliitin verkkoa. Asevoimien GPS-järjestelmä antaa paikka- ja aikatiedot lähes koko maailman pankkijärjestelmän maksuliikenteelle ja suurimmalle osalle maailman älypuhelimista.

Yhdysvaltojen asevoimat on tukeutunut 1990-luvun alkupuolelta lähtien konfliktialueilla viestintä-, tiedustelu-, navigointi-, ohjusvaroitus- ja sääsatelliittijärjestelmiin.

Yhdysvalloilla ei ole avaruussijoitteista ASAT-kykyä, mutta se kykenee halutessaan nopeasti kehittämään sellaisen. Yhdysvalloilla ei ole myöskään maasta laukaistavaa satelliitintorjuntavalmiutta (DA-ASAT), mutta sillä on keskikantaman ohjusten torjuntaohjuksia, joilla on torjuntakyky matalan kiertoradan (LEO) satelliitteja vastaan.

Yhdysvaltojen ilmavoimien F-15-hävittäjä laukaisee ASM-135 ASAT -satelliitintorjuntaohjuksen. Kuvalähde: commons.wikimedia.org By Paul E. Reynolds (USAF) – Public Domain


Vasemmalla amerikkalainen ASM-135 ASAT -ohjus. Kuvalähde: wikimedia.commons. Oikealla F-15-hävittäjä, jossa satelliitintorjuntaohjus (ASAT). Kuvalähde: The U.S. National Archives

Yhdysvallat kykenee tukahduttamaan GPS-, GLONASS- ja BeiDou-satelliittinavigointipalvelujen siviilisignaalit paikallisesti toiminta-alueellaan estääkseen vastustajan navigointipalvelujen tehokkaan käytön. Yhdysvalloilla on todennäköisesti kyky häiritä myös sotilaallisia satelliittinavigointipalveluja.

Yhdysvalloilla on maailman vahvimmat avaruustilannetietoisuusjärjestelmät (SSA), erityisesti sotilaskäyttöön.

Amerikkalaisia GSSAP-satellitteja. Kuvalähde: U.S. Air Force / Global counterspace capabilities: An open source assessment, April 2020, Secure World Foundation.

Yhdysvalloissa on viime vuosina toteutettu sotilaallisen avaruustoiminnan suuria uudelleenjärjestelyjä osana keskittymistä avaruuteen sodankäynnin alueena. Vuodesta 2014 lähtien on kiinnitetty enemmän huomiota avaruusturvallisuuteen ja puhuttu julkisesti valmistautumisesta mahdolliseen ”avaruussotaan”. Tämä kehitys kulminoitui vuonna 2019 avaruusjoukkojen muodostamiseen ja avaruusoperaatioiden johtoportaan uudelleen perustamiseen.