Yhteiskunnan avaruuspohjaiset palvelut

1950-luvun lopulta lähtien avaruuden käyttö on tuonut tukea nykyaikaisen yhteiskunnan toimintaan. Teknologisen kehityksen ja hintojen laskun seurauksena yhteiskunnat ovat yhä riippuvaisempia näistä tekniikoista.

Avaruuden käytön erilaiset kiertoradat

Kiertoradat, niiden korkeus ja yleisimmät käyttötarkoitukset

Avaruussovellukset vaikuttavat erityisesti seuraavilla aloilla: paikannus, navigointi, tarkka aika, viestintä, säähavainnot, kaukokartoitus ja kuvaus sekä tiede ja tutkimus. Avaruuspohjaiset sijainti-, navigointi- ja aikapalvelut (PNT) kuten GPS, GLONASS, BeiDou ja Galileo mahdollistavat satelliitin käyttämisen navigointiin ja moniin rutiinitoimintoihin. Ne tukevat meri-, maa-, ja lentoliikennettä esimerkiksi reittien suunnittelussa ja ruuhkien hallinnassa. Sotilaille nämä tiedot mahdollistavat ohjusten ja ammusten tarkan kohdistamisen sekä ilma-alusten, maavoimien yksiköiden ja alusten navigoinnin.

PNT-signaaleista erityisesti tarkka aikapalvelu tukee myös kriittistä infrastruktuuria. Ilman tarkkaa aikaa rahoituslaitokset eivät pystyisi luomaan aikaleimoja liiketoimille, mikä vaikuttaisi pankkiautomaattien ja luottokorttien käyttöön. Sähköyhtiöt eivät pystyisi siirtämään sähköä tehokkaasti.

Viestintäsatelliittien menettämisellä voi olla laajamittaiset vaikutukset. Vuonna 1998 amerikkalainen tietoliikennesatelliitti kärsi tietokoneviasta. Ihmiset eivät pystyneet maksamaan polttoainetta, sairaalat eivät saaneet yhteyttä lääkäreihin, jotka luottivat hakulaitteisiin, ja televisioasemat eivät pystyneet lähettämään ohjelmia. Sotilaille satelliittiviestintä parantaa tilannetietoisuutta ja lisää joukkojen liikkuvuutta.

Säähavainto- ja kaukokartoitussatelliitit antavat maastosta ja ympäristöstä tietoja, jotka auttavat yrityksiä mineraalivarojen määrittämisessä ja viljelijöitä maatalouden mahdollisten katastrofien tunnistamisessa. Nämä satelliitit tukevat myös sotilaallista toimintaa tiedustelu- ja valvontatiedoilla.

Yhteiskunta on hyötynyt teknologioista, joita avaruustutkimus on mahdollistanut. Näitä ovat mm. puhelinkamerat, aurinkopaneelit, kannettavat tietokoneet ja kompaktit vedenpuhdistusjärjestelmät.

Mini- ja mikrosatelliittiteknologian kehittyminen mahdollistaa avaruuden hyötykäytön varsinkin kaupallisesti. Pohjoismaissa tällaisia yrityksiä ovat suomalainen ICEYE, joka aloitti tutkakuvaussatelliittien lähettämisen avaruuteen vuonna 2020 ja ruotsalainen Ovzon, jonka ensimmäinen oma viestintäsatelliitti laukaistaan vuonna 2021.

SpaceX- ja OneWeb-yritykset aloittivat vuonna 2019 matalan kiertoradan (LEO) satelliittien käyttöönoton nopean internet-yhteyden tarjoamiseksi maailmanlaajuisesti. Matalan kiertoradan satelliittien määrä lähes kaksinkertaistui vuoden 2020 loppuun mennessä.