ETYJ:n operatiivinen toiminta

Konfliktinhallintaan kuuluvia ETYJ:n toimintoja:

  • Tiedonhankinta- ja raportointiryhmät
  • Pitkäaikaiset missiot (valtuuskunnat)
  • Rauhanturvatoiminta
  • Vähemmistövaltuutettu
  • Puheenjohtajan operatiivinen toiminta
  • Luottamusta ja turvallisuutta lisääviin toimiin liittyvät tarkastukset ja arviointikäynnit

Open Skies -toiminta ETYJ:n yhteydessä

  • Sopimus Helsingissä 1992
  • 35 maata sopimuksen piirissä
  • Sotilaalliset valvontalennot sopimusmaissa tietyillä ehdoilla

ETYJ:n tarkkailijoita Itä-Ukrainassa. Kuvalähde: ukrinform.net

Lisää aiheesta

Operatiivinen toiminta

Konfliktinhallintaan kuuluvia ETYJ:n operaatioita ovat tiedonhankinta- ja raportointiryhmät, pitkäaikaiset missiot (valtuuskunnat), rauhanturvatoiminta, vähemmistövaltuutetun toiminta sekä puheenjohtajan operatiivinen toiminta. Operaatioita ovat myös LTL-toimiin liittyvät tarkastukset ja arviointikäynnit asevoimissa.

Tiedonhankinta- ja raportointiryhmien sekä vähemmistövaltuutetun toiminta on luokiteltavissa ennaltaehkäiseväksi diplomatiaksi. Valtuuskuntatoiminta ja puheenjohtajan toiminta jakaantuvat konfliktineston ja kriisinhallinnan alueille. Rauhanturvatoiminta on kokonaan kriisinhallintaa. Tiedonhankinta- ja raportointiryhmät ovat lyhytaikaisia ja tapauskohtaisia selvitysryhmiä, jotka raportoivat pysyvälle komitealle. Puheenjohtajan toimintaa ovat puheenjohtajan omat matkat sekä puheenjohtajaa avustavien troikan, väliaikaisten johtoryhmien ja henkilökohtaisten edustajien toiminta. Vähemmistövaltuutettu työskentelee luottamuksellisesti ja itsenäisesti, ja hän voi tarvittaessa antaa ennakkovaroituksen puheenjohtajalle ja pysyvälle komitealle.

ETYJ:llä on oikeus järjestää sotilaallista rauhanturvaamistoimintaa käynnissä olevien rauhantekopyrkimysten tueksi. Suomen laki sallii suomalaisten sotilaiden käytön myös sellaisissa ETYJ-operaatioissa. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole voitu sopia varsinaisista ETYJ:n rauhanturvaamisoperaatioista. Suunnitelmia on tehty monikansallisen ETYJ:n rauhanturvajoukon lähettämiseksi ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman nojalla Nagorno-Karabahin alueelle.

Operatiivisessa kenttätyössä ETYJ:llä on toistakymmentä pitkäaikaista valtuuskuntaa (long-term missions) Balkanilla ja entisen Neuvostoliiton alueella, esim. Kosovossa, Bosnia-Hertsegovinassa, Moldovassa ja Georgiassa. Niillä on moninaisia tehtäviä, jotka liittyvät yhteiskunnallisten olojen vakiinnuttamiseen ja demokratian lujittamiseen: pyritään edistämään etnisten ryhmien rauhanomaista yhteiselämää, vähemmistöjen suojelua, ihmisoikeuksien toteutumista, tarkkaillaan vaalien valmistelua ja toimeenpanoa, koulutetaan poliiseja ja vankilaviranomaisia ym. Näissä pienimuotoisissa operaatioissa toimitaan paikallistasolla läheisessä kosketuksessa väestöön. Varsinkin Balkanilla ETYJ toimii kentällä läheisessä yhteistyössä YK:n, EU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

ETYJ on toiminut aselevon välittäjänä ja valvojana Ukrainan kriisissä Donbasin alueella keväästä 2014 alkaen. ETYJ:llä on Itä-Ukrainassa tarkkailuoperaatio, jossa tarkkailijat ovat ETYJ-maiden asettamia aseettomia siviilejä.

Vuonna 1992 allekirjoitetun Open Skies -asevalvontasopimuksen toimenpano liittyy ETYJ:n toimintaan. Sopimuksen toimeenpanoa ohjaava Open Skies Consultative Commission pitää kokouksena ETYJ:n päämajassa Wienissä. Sopimus mahdollistaa sopimusvaltioiden sotilaallisten valvontalentojen tekemisen toistensa alueilla tiettyjen tarkkojen sääntöjen ja ehtojen mukaisella tavalla. Yhdysvallat on syyttänyt Venäjää sääntöjen rikkomisesta ja ilmoittanut eroavansa Open Skies -sopimuksesta.

Suomi on osallistunut aktiivisesti Open Skies -toimintaan. Suomeen on tehty muiden maiden valvontalentoja. Suomella ei ole tarkoitukseen sopivaa lentokonekalustoa, mutta Suomi on toiminut yhteistyössä muiden maiden kanssa ja voinut osallistua niiden toteuttamiin valvontalentoihin.