Huoltovarmuusorganisaatio

Huoltovarmuusorganisaatio koostuu Huoltovarmuuskeskuksesta ja sen hallituksesta, huoltovarmuusneuvostosta, sektoreista ja pooleista.

  • Huoltovarmuusorganisaatio on julkinen-yksityinen-verkosto. Sen päätavoitteena on tärkeiden organisaatioiden sekä yhteiskunnan toimintaedellytysten turvaaminen.
  • Huoltovarmuusverkostossa on satoja yrityksiä, viranomaisia ja järjestöjä.
  • Huoltovarmuuskeskus vastaa suunnittelu ja operatiivisesta toiminnasta.
  • Huoltovarmuusneuvosto tekee aloitteita huoltovarmuutta koskevissa asioissa.
  • Sektorit arvioivat huoltovarmuuden tilaa ja edistävät yhteistyötä.
  • Poolit ovat elinkeinoelämän johdolla toimivina toimieliminä.