Puolan asevoimat

Asevoimien päätehtävät:

 • kotimaan puolustaminen Venäjän uhkaa vastaan
 • osallistuminen aktiivisesti Naton kriisinhallintaan ja operaatioihin vaarantamatta kotimaan puolustuskykyä
 • sisäisen turvallisuuden tukeminen ja muut virka-aputehtävät

Asevoimien rakenne:

 • ammattiarmeija vuodesta 2010
 • operatiivisten joukkojen vahvuus 128 000 sotilasta ja alueellisen puolustuksen joukkojen 36 000 (2023)
 • viisi puolustushaaraa:
  • maavoimat
  • merivoimat
  • ilmavoimat
  • erikoisjoukot
  • alueellisen puolustuksen joukot

Johtaminen

Yleisesikunta toimii osana puolustusministeriötä, ja sen päätehtävinä ovat suunnittelu- ja valvontatehtävät sekä toiminta neuvonantajaelimenä presidentille ja puolustusministerille.

Pääesikunta (Armed Forces General Command) vastaa asevoimien yleisten toimintojen johtamisesta ja joukkotuotannosta. Itsenäiset puolustushaaraesikunnat lakkautettiin 2014 ja liitettiin osaksi pääesikuntaa vuoden 2015 alussa. Aiemmista puolustushaarojen komentajista tuli puolustushaarojen tarkastajia. Vuoden 2017 puolustuskonseptiossa on tosin linjattu puolustushaaraesikuntien perustaminen uudelleen, mutta asiassa on edetty hitaasti. Muista puolustushaaroista poiketen alueellisen puolustuksen joukot toimivat oman itsenäisen esikuntansa alaisuudessa.

Operaatioesikunta (Armed Forces Operational Command) vastaa operaatioiden (ml. ulkomaat) johtamisesta, meri- ja ilmavalvonnasta sekä etsintä- ja pelastustehtävistä. Operaatioesikunta vastaa myös asevoimien johtamisesta kriisin ja sodan aikana.

Asevoimien kehittäminen

Asevoimien voimakkaan kehitysvaiheen on suunniteltu jatkuvan vuoteen 2032 saakka ja sisältävän muun muassa:

 • johtamisjärjestelmän kehittämisen sodanajan valmiuden parantamiseksi
 • kokonaisvahvuuden kasvattamisen 200 000 sotilaaseen (puolustusministerin mukaan 300 000:een)
 • maavoimien toiminnan painottumisen sodanajan kokoonpanossa ja korkeassa valmiudessa oleviin divisiooniin
 • noin 1 000 sotilaan vahvuisten kyberjoukkojen perustamisen

Asevoimien johtamisjärjestelmää muutetaan merkittävästi vuoteen 2032 mennessä, jotta johtamiskyvyt saadaan vastaamaan strategisen selonteon valmiusvaatimuksiin.

Asevoimien toiminnan onnistumisen edellytyksenä on kyky yhteisoperaatioihin. Painopisteenä on kehittää yhteistoimintaa erityisesti operatiivisten joukkojen ja alueellisen puolustuksen joukkojen välillä. Puolustuskonseptiossa alueellisen puolustuksen joukoille annetut keskeiset tehtävät ovat vihamielisten toimien ehkäisy aseellista konfliktia alemmissa tilanteissa sekä operatiivisten joukkojen tukeminen.

Kalustohankkeita

Puolan asevoimien sotavarustukseen kuuluu vanhempaa, mutta edelleen käyttökelpoista venäläisperäistä kalustoa sekä viime vuosina hankittua modernia länsimaista materiaalia. Lisäksi Puolan puolustusvälineteollisuus tuottaa huomattavia määriä kalustoa asevoimille. Iso osa kalustohankinnoista suuntautuu kuitenkin ulkomaille, ennen kaikkea Yhdysvaltoihin ja Etelä-Koreaan. Ostettavalla kalustolla osin korvataan Ukrainalle luovutettua puolustusmateriaalia muun muassa taistelupanssarivaunujen ja panssarihaupitsien osalta, mutta samalla hankinnat ovat osa jo pidempään käynnissä ollutta asevoimien modernisointiohjelmaa.

Keskeisiä meneillään olevia kalusto-ohjelmia:

 • ensimmäisten Yhdysvalloista tilattujen F-35A-hävittäjien käyttöönotto vuonna 2024,
 • Yhdysvalloista tilatut Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmät, HIMARS-raketinheitinjärjestelmät ja M1A2 Abrams -taistelupanssarivaunut sekä
 • Etelä-Koreasta hankittavat K2-taistelupanssarivaunut, K9-panssarihaupitsit, Chunmoo-raketinheittimet ja FA-50-taistelukoneet.

Kansainväliset operaatiot

Puola on osallistunut kansainvälisiin rauhanturva- ja kriisihallintaoperaatioihin vuodesta 1953 alkaen. Vuoteen 1990 asti Puola osallistui vain YK:n johtamiin rauhanturvaoperaatioihin. Nato-operaatioihin Puola on osallistunut vuodesta 1996 lähtien. Merkittävimpiä operaatioita ovat olleet ”Enduring Freedom” ja ”International Stabilization Force” Irakissa sekä ISAF-operaatio Afganistanissa, joissa puolalaisilla oli enimmillään yli 2 000 hengen kontingentit.