Venäjän kansallisen turvallisuuden uhat

 • kansallinen turvallisuus oleellinen osa Venäjän kansallisia intressejä sen itsensä ymmärtämällä tavalla, joka ei korreloi länsimaiseen ajatteluun
 • kansallinen turvallisuus: valtion, sen kansalaisten ja alueen puolustamista vaaroilta ja uhilta sekä Venäjän kehittämisen pitkän aikavälin turvaamista
 • Venäjän kansallisen turvallisuuden strategia 2021
 • melko ”klassiset teemat”: Venäjän turvallisuutta uhataan ja sen kaikin puolista kehittymistä pyritään rajoittamaan
Putin tarkkailee kansallisia uhkia puolustusministeri Šoigun ja yleisesikunnan päällikön Gerasimovin kanssa vuonna 2019. Kuvalähde: Venäjän presidentin lehdistöpalvelu.

Putin tarkkailee kansallisia uhkia puolustusministeri Šoigun ja yleisesikunnan päällikön Gerasimovin kanssa vuonna 2019. Kuvalähde: Venäjän presidentin lehdistöpalvelu.

Venäjän tärkeimmät kansalliset uhat:

 • valtioiden välisten liittoutumien tai yksittäisten valtioiden pyrkimykset globaaliin hegemoniaan ja avoimen poliittisen ja taloudellisen paineen suuntaaminen Venäjään ja sen liittolaisiin
 • kansainvälisten oikeudellisten sopimusten irtisanominen
 • sotilaspoliittisten liittojen vahvistuminen sekä ja paikallisten ja alueellisten sotien (jopa ydinasevaltojen välillä) mahdollisuuden lisääntyminen
 • joukkotuhoaseiden leviäminen
 • konfliktit Venäjän läheisyydessä ja IVY-maiden alueella
 • IVY-maiden integraation heikkeneminen ja lännen vaikuttaminen siihen aktiivisesti
 • aluevaatimukset Venäjälle
 • terrorismi ja ääriliikkeiden vaikutusvallan kasvu
 • informaatiovaikuttaminen maan rajojen ulkopuolelta
 • talouden heikentäminen pakotteiden avulla
 • Yhdysvaltojen sotilaalliset toimet ilman YK:n turvallisuusneuvoston mandaattia
 • muutamien johtavien maiden aseteknologinen kehitys, joka johtaa kilpavarusteluun
 • lännen pyrkimys moraaliseen ylivaltaan liberaaleine arvoineen sortaen perinteisiä käyttäytymismalleja
 • suhteet Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan kärsineet Ukrainan kriisin vuoksi; Venäjän johdon mielestä syypäänä Yhdysvallat ja länsi; myös Kanada ja Australia mainittu