Suomen turvallisuusympäristöön vaikuttavia tekijöitä

 • turvallisuuskehitys maailmanlaajuisesti, Euroopassa ja Suomen lähialueilla, ml. arktisella alueella
  • erityisesti Venäjän ja lännen suhteet
 • Venäjän taloudellinen, yhteiskunnallinen ja sotilaallinen kehitys
  • sota Ukrainaa vastaan ja sen vaikutukset

Lue lisää valikosta Ukrainan sodan geopoliittisia ja muita globaaleja vaikutuksia (linkki).

 • Naton toiminta
  • Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys
  • läsnäolo ja joukot Baltian maissa ja Puolassa
 • EU:n toiminta turvallisuusyhteisönä
 • Yhdysvaltojen ja Kiinan kamppailu maailman herruudesta
 • monien Euroopan maiden riippuvuus tuontienergiasta (Venäjältä tai Lähi-idästä)
 • globaalit turvallisuusongelmat kuten ilmastonmuutoksen seuraukset ym.

Lue lisää valikosta Globaalit turvallisuusongelmat (linkki).

Lue lisää valikosta Ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutuksia (linkki).

 • uudet turvallisuusuhat

Lue lisää valikosta Hybridi- ja kybervaikuttaminen (linkki).

 • Lähi-idän ja Afrikan ongelmien heijastuminen

Lue lisää valikosta Laaja Lähi-Itä (linkki).

Lue lisää valikosta Afrikan kriisit (linkki).

Suomen turvallisuusymparisto

Nato- ja EU-jäsenyydet Euroopassa. Kuvalähde: Nikolai Ylirotu

Suomen turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti, kun Venäjä aloitti täysimittaisen sodan Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Jo vuonna 2014 Venäjä valtasi ja miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja aloitti matalan intensiteetin sodan Itä-Ukrainassa. Sodan seurauksena Suomi arvioi turvallisuuspoliittista tilannettaan uudelleen ja liittyi Natoon. Kun Ruotsin Nato-jäsenyys toteutuu, kaikkien Pohjoismaiden kuuluminen samaan sotilasliittoon vahvistaa sekä Suomen että Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan vakautta ja turvallisuutta.

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2020:
https://vnk.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-287-876-2

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta. Valtioneuvosto 13.4.2022:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-772-0

Selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon. Valtioneuvosto 15.5.2022:
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051335111

https://valtioneuvosto.fi/suomi-ja-nato

Juha Vauhkonen: Suomen puolustuksen ympäristö. Maanpuolustus-lehti 26.1.2022
https://www.maanpuolustus-lehti.fi/suomen-puolustuksen-ymparisto/

Suomen reagointi Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan:
https://valtioneuvosto.fi/ukraina

https://um.fi/venajan-hyokkays-ukrainaan

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/venajan_hyokkays_ukrainaan_ja_suomen_tuki_ukrainalle