Kiinan maavoimat

 • Puolustushaaroista suurin, vahvuus n. 965 000 sotilasta
 • viisi armeijaryhmän esikuntaa, yksi kunkin maanpuolustusalueen alueella + Xingjiangin ja Tiibetin erilliset sotilasalueet
  • kullakin armeijaryhmällä 2–3 armeijaa, joissa tehtävän mukainen määrä mekanisoituja prikaateja sekä tykistö-, ilmatorjunta-, ilmakuljetus-, pioneeri-, erikoisjoukko- ja huoltoprikaatit
  • Xingjiangin ja Tiibetin alueella armeija-prikaati-organisaatiosta hieman poikkeavia joukkoja
Kiina maavoimat

Kiina maavoimat. Kuvalähde: Wikipedia

Kiinan maavoimat on puolustushaaroista suurin, sen vahvuuden ollessa noin 965 000 sotilasta. Maavoimiin kuuluu viisi armeijaryhmän esikuntaa, yksi kunkin maanpuolustusalueen alueella, sekä Xingjiangin ja Tiibetin erilliset sotilasalueet. Kullakin armeijaryhmällä on 2–3 armeijaa, jotka käsittävät tehtävän mukaisesti räätälöidyn määrän mekanisoituja prikaateja ja näitä tukevat tykistö-, ilmatorjunta-, ilmakuljetus-, pioneeri-, erikoisjoukko- ja huoltoprikaatit. Lisäksi erityisesti Xingjiangin ja Tiibetin alueella on armeija-prikaati-organisaatiosta hieman poikkeavia joukkoja.

Maavoimien tärkeimmät taistelujoukot maanpuolustusalueittain:

Läntinen Eteläinen Itäinen Pohjoinen Keskinen Yhteensä
Armeijan esikunta

2

2

3

3

3

13

Jalkaväkidivisioona

4

4

Erillinen jalkaväkiprikaati

4

4

Mekanisoitu prikaati

11

10

13

18

17

69

Tykistöprikaati

4

2

3

3

3

15

Ilmatorjuntaprikaati

3

2

3

2

3

13

Maihinnousuprikaati

2

4

6

Helikopteriprikaati

3

1

2

3

3

12

Erikoisjoukkoprikaati

4

2

3

3

3

15

Lisäksi maavoimiin kuuluu näytös- ja harjoitusvastustajaprikaateja, 16 rajaprikaatia ja 15 rajarykmenttiä sekä lukuisa määrä tiedustelu-, elektronisen sodankäynnin, pioneeri-, suojelu-, viesti-, huolto- yms. joukkoja. Ilmavoimissa on maahanlaskuarmeijakunta, jossa on kuusi maahanlaskuprikaatia, erikoisjoukkoprikaati, tukiprikaati ja ilmakuljetusprikaati. Merivoimiin puolestaan kuuluu kuusi merijalkaväkiprikaatia.

Huomattava osa maavoimien kalustosta on edelleen vanhempaa sukupolvea, jota Kiina kuitenkin korvaa erittäin kunnianhimoisella modernisointiohjelmalla. Tavoitteena on saavuttaa pariteetti Yhdysvaltojen kanssa vuoteen 2049 mennessä. Lisäksi maavoimissa kehitetään voiman projisointikykyä niin operatiivisesti kuin strategisesti. Samalla joukoista kehitetään pieniä, monikäyttöisiä, taistelunkestäviä ja helposti muokattavia yksiköitä, jotka pystyvät yhteisoperaatioihin muiden puolustushaarojen kanssa.

Maavoimien kalustoa:

 • 4 800 raskasta, 2 300 kevyttä taistelupanssarivaunua
 • 7 700 rynnäkköpanssarivaunua
 • 3 900 kuljetuspanssarivaunua ja 750 amfibiokuljetuspanssarivaunua
 • 3 200 telatykkiä, 900 vedettävää tykkiä, 1 300 raskasta kranaatinheitintä ja 1 300 raketinheitintä
 • yli 750 ilmatorjuntaohjusalustaa ja yli 7 000 ilmatorjuntatykkiä
 • 320 taisteluhelikopteria, 200 monitoimihelikopteria ja 450 kuljetushelikopteria.