Britannian maavoimat

 • vahvuus 78 000 sotilasta (aktiivipalvelus), reservi 27 000 sotilasta
 • 3. Divisioona korkean valmiuden yhtymä (kolme mekanisoitua valmiusprikaatia), yht. 27 000 sotilasta ja 3 500 ajoneuvoa
 • 1. Divisioona (yksi kevyt valmiusprikaati), yht. 16 500 sotilasta + 12 000 reservissä
 • 16. Ilmarynnäkköprikaati on ilmakuljetteinen nopean toiminnan yhtymä, johon kuuluu kolme Apache-rynnäkköhelikopterirykmenttiä, kolme maahanlaskupataljoonaa, kaksi ilmarynnäkköpataljoonaa, yht. 6 500 sotilasta – Britannian suurin prikaati.
 • Yksi divisioona kouluttaa joukkoja asymmetriseen sodankäyntiin, taktiseen tiedusteluun, vastatiedusteluun ja kybersodankäyntiin.
 • SAS-erikoisjoukot (Special Air Service)
  • terrorismin vastaiset operaatiot
  • tiedustelu
  • operaatiot vihollisen selustassa
  • yksi aktiivirykmentti ja kaksi reservirykmenttiä
  • vahvuus noin 700 sotilasta

Maavoimien kalustoa

 • 227 Challenger II -taistelupanssarivaunua
 • 360 Warrior-rynnäkköpanssarivaunua
 • 170 Scimitar-tiedustelupanssarivaunua (Recce)
 • 400 Bulldog-panssariajoneuvoa (APC)
 • 35 M270 MLRS- raskasta raketinheitintä
 • 89 AS90 155 mm telahaupitsia
 • 114 L118 105 mm kenttätykkiä
 • 50 Apache AH64E -rynnäkköhelikopteria (korvaa 64 Apache AH64 Mk 1 vuodesta 2023)
 • 66 Wildcat- ja Gazelle-monitoimihelikopteria
 • 122 Chinook-, Merlin- ja Puma-kuljetushelikopteria

Kylmän sodan aikana Länsi-Saksassa oli brittiläinen armeijakunta osana Nato-joukkoja Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Siihen kuului 1980-luvulla enimmillään neljä panssaridivisioonaa ja 80 000 sotilasta.

Vuoden 2010 puolustusselonteossa päätettiin Saksassa vielä olleiden 20 000 sotilaan vetämisestä pois, viimeisestä tukikohdasta luovuttiin 2020. Nykyisin Saksassa on enää 185 brittisotilasta ja 60 siviiliä koulutus- ja huoltotehtävissä Naton puitteissa.