Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot:

 • rajojen valvonta
 • rajatarkastukset
 • rikostorjunta
 • merialueen turvallisuus
 • kansainvälinen yhteistyö
 • maanpuolustus

Rajavartiolaitoksen toiminta:

 • sisäministeriön alainen
 • sotilaallisesti järjestetty, osallistuminen maanpuolustukseen yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa
 • rajajoukot tai niiden osia liitettävissä Puolustusvoimiin
 • kansainvälisen yhteistoiminnan lisääntyminen
 • jatkuva yhteydenpito muiden EU-maiden, Schengen-maiden ja EU-hakijamaiden viranomaisiin
Kuva avautuu suuremmaksi klikkaamalla

Kuva avautuu suuremmaksi klikkaamalla

Valtakunnan puolustaminen on aina ollut Rajavartiolaitokselle merkittävä tehtävä, joka hoidetaan yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa. Rajavalvonta eli partiointi maastorajalla ja merialueella on alueellisen koskemattomuuden valvontaa. Rajavartiolaitos myös kouluttaa asevelvollisia. Varusmiesyksiköiden erikoisosaamista on tiedustelu- ja sissitoiminta.

Rajavartiolaitoksen rajajääkärikomppaniat sijaitsevat Pohjois-Karjalan rajavartiostossa Onttolassa ja Lapin rajavartiostossa Ivalossa. Erikoisrajajääkärikoulutus toteutetaan Raja- ja merivartiokoulussa Imatralla.

 

Rajavartiolaitos:
https://www.raja.fi/

Rajavartiolaki (578/2005):
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050578

Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutus:
https://raja.fi/maanpuolustus-ja-varusmiespalvelus