Yhteiskunnan turvallisuus

Kokonaisturvallisuus:

  • suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.
  • varautuminen yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuviin uhkiin ja riskeihin

Kokonaisturvallisuuden hallinta eli yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitäminen:

  • uhkiin varautuminen
  • häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta ja niistä toipuminen