Puolustusmenot

 • Puolustusministeriön budjetit:
  • 2020: 3,3 mrd EUR
  • 2021: 4,6 mrd EUR
  • 2022: 5,1 mrd EUR
  • 2023: 6,1 mrd EUR
  • 2024: 6,2 mrd EUR (budjettiesitys)
 • Puolustusmenojen osuus BKT:sta:
  • 2020: 1,3 %
  • 2021: 1,8 %
  • 2022: 1,9 %
  • 2023: 2,2 % (arvioitu)
  • 2024: 2,3 % (arvioitu)

Puolustusministeriö huolehtii sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja toimintaedellytyksistä.

Puolustusvoimien suurten hankkeiden (F-35-hanke ja Laivue 2020) ja Ukrainan sodan seurauksena Suomen puolustusmenot nousivat aiempaa korkeammalle tasolle.

Vuonna 2022 puolustusmenojen osuus bruttokansantuotteesta oli 1,9 % ja valtion koko budjetista noin 7,9 %. Vuoden 2023 BKT-osuudeksi arvioidaan noin 2,2 %, mikä on Naton tavoitteen (vähintään 2 % BKT:sta) mukainen. Suomen hallitus on ilmoittanut, että tästä tavoitteesta pidetään kiinni.

Naton tilastointitapa on hieman erilainen kuin Suomen omat laskelmat. Naton laskutavalla Suomen vuoden 2023 puolustusmenojen BKT-osuus on noin 2,4 %. Siinä on laskettu mukaan myös sotilaallisen kriisinhallinnan menot, Rajavartiolaitoksen sotilaallisen maanpuolustuksen menot sekä Puolustusvoimien henkilöstön eläkemenot. Useissa Nato-maissa tämänkaltaiset menot lasketaan mukaan puolustusmenoihin.