KONFLIKTIALUEITA

Maailmassa on käynnissä useita kymmeniä aseellisia konflikteja. Tuhovaikutuksiltaan pahimmat konfliktialueet ovat Lähi-idässä, Afrikassa ja Keski-Aasiassa, mutta poliittisesti merkittäviä konfliktialueita ovat myös Mustanmeren–Kaukasian sekä Etelä-Kiinanmeren alueet.

Karttapohja:  WaterproofPaper.com

Lisää aiheesta

Maailman konfliktialueet vaihtelevat luonteeltaan ja ajankohtaiselta dynamiikaltaan. 1900-luvun aikana Euroopassa koettiin kaksi maailmansotaa, ja myös kylmä sota alkoi ja päättyi paljolti Eurooppa-keskeisesti. Itäisessä Aasiassa ja Afrikassa käytiin 1950-luvulta lähtien usean vuosikymmenen ajan erittäin tuhoisia sotia (erityisesti Korean ja Vietnamin sodat), jotka liittyivät lähinnä siirtomaiden vapautumisprosessiin ja kylmän sodan suurvaltaristiriitoihin. Silloisilla Itä-Aasian konfliktialueilla on nykyisin verraten rauhallista, ja Afrikassakin sodat ovat paljolti keskittyneet uusille alueille. Poliittisesti merkittäviä ja potentiaalisia konfliktialueita on syntynyt erityisesti Lähi-itään ja suurvaltojen vaikutuspiirien rajoille.

Aseellisten konfliktien seurauksena kuolee vuosittain arviolta 180 000 ihmistä. Valtioiden sisäiset konfliktit raunioittavat yhteiskuntia vuosikymmenien ajaksi. Miljoonia ihmisiä on joutunut lähtemään kotiseuduiltaan elinehtojen kurjistumisen vuoksi. YK:n tilastojen mukaan maailmassa on nykyisin noin 60 miljoonaa pakolaista tai kodeistaan lähtemään joutunutta ihmistä (refugees and other displaced persons). Heistä suuri osa on pakolaisina pitkäaikaisten konfliktien seurauksena, kuten viisi miljoonaa palestiinalaista, mutta parin viime vuoden aikana pakolaisten määrä on selvästi kasvanut.