Asevelvollisuus

Yleinen maanpuolustusvelvollisuus

Perustuslaki: “Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.”

Asevelvollisuuslaki: “Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta.”

Lain mukaan asevelvollisuusaika alkaa sen vuoden alusta, jona mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta.

Naisilla on mahdollisuus vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18–29 vuoden ikä sekä sopivuus sotilaskoulutukseen terveyden ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien puolesta. Vapaaehtoisen asepalveluksen on suorittanut yli 12 000 naista. Vuonna 2022 koulutettiin yli 1 000 naista.

Varusmiespalvelus suoritetaan normaalisti kolmen kutsuntaa seuraavan vuoden kuluessa 19–21-vuotiaana. Asevelvollinen voi hakea palveluksen aloittamisajankohdan ja paikan siirtoa esimerkiksi opiskelusyiden vuoksi. Palvelus on kuitenkin suoritettava 30. ikävuoden loppuun mennessä.

Varusmiespalvelukseen astutaan Maa-, Meri- ja Ilmavoimissa kahdessa saapumiserässä tammi- tai heinäkuussa.

Varusmiespalvelus kestää 165, 255 tai 347 vuorokautta:

  • upseeriksi, aliupseeriksi ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutettavien koulutusaika 347 vuorokautta
  • miehistön erityistaitoa ja ammattimaista osaamista vaativiin tehtäviin koulutettavien palvelusaika 255 vuorokautta
  • Muihin miehistötehtäviin koulutettavien koulutus 165 vuorokautta

Varusmiesaikana asevelvolliset koulutetaan ja harjaannutetaan sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin. Näin luodaan edellytykset sodan ajan joukkojen tuottamiselle. Tämä edellyttää yleistä asevelvollisuutta ja jokaisen asevelvollisen kouluttamista kykyjensä ja taipumustensa mukaisiin sodanajan tehtäviin.