Valmiuslainsäädäntö

Valmiuslainsäädännöllä luodaan perusta yhteiskunnan turvallisuuden ylläpidolle.

  • Valmiuslaki määrittää Valtioneuvoston ja muiden viranomaisten toimivaltuudet poikkeusoloissa
  • Puolustustilalaki mahdollistaa Suomen kaikkien voimavarojen käyttämisen maanpuolustukseen

Poikkeusolojen toimivaltuudet perustuvat lainsäädäntöön.

  • Näin varmistetaan, että voidaan ripeästi ryhtyä tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.
  • Samalla turvataan kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen.

Poikkeusoloissa turvataan väestön toimeentulo ja talouden toiminta sekä tuetaan maanpuolustusta.