Venäjän suuret sotaharjoitukset

Vuosittaisia kunkin sotilaspiirin alueella strategisia johtamisharjoituksia

 • vuorovuosina kunkin sotilaspiirin alueella
  • Keskinen sotilaspiiri 2021 (Tsentr), Eteläinen sotilaspiiri 2020 (Kavkaz), Läntinen sotilaspiiri 2021 (Zapad) ja Itäinen sotilaspiiri 2022 (Vostok).
 • mukana myös muiden valtioiden joukkoja yleensä maantieteellisin perustein, idässä Kiina ja lännessä Valko-Venäjä

Sotilaspiirien strategisia harjoituksia seurattu ja analysoitu lännessä suurella mielenkiinnolla

 • malli Venäjän tavasta ja kyvystä
  • käydä sotaa kyseisellä suuralueella
  • projisoida voimaa Venäjän eri osiin
 • johtopäätöksiä Ukrainan sodan kokemusten perusteella:
  • harjoitukset olleet hyvin suunniteltua ja toteutettua näytöstä, ei juurikaan liittymäpintaa todellisuuteen
  • läntisen sotilaspiirin Zapad-harjoitukset malli hyökkäyksestä Nato-maihin ja länteen
 • Ukrainan sota osoittanut suunnitelmien ja harjoitusten luoman kuvan eron todellisuuteen

Venäjällä on myös traditio strategisten pidäkevoimien harjoituksista sekä monista ”kansainvälisistä” harjoituksista.

Puolustusministeri Šoigu Kavkaz-2020 -harjoituksessa. Kuvalähde: Venäjän puolustusministeriö

Syyskuussa 2021 järjestettiin Zapad-sotaharjoitus, jonka jälkikäteen katsotaan olleen valmistautumista Ukrainan sotaan. Harjoitus toteutettiin perinteiseen tapaan Valko-Venäjän ja läntisen Venäjän eri harjoitusalueilla. Näissä harjoituksissa pelataan virallisesti ilmoitetuilla ja todellisuudessa osallistuneiden sotilaiden määrillä sekä sillä, että harjoitus pilkotaan useammaksi pienemmäksi harjoitukseksi. Näin pyritään välttämään silloin voimassa ollut ETYJ:n Wienin sopimuksen velvoite, jonka mukaan järjestäjävaltion on kutsuttava tarkkailijoita muista ETYJ-maista, jos harjoituksen vahvuus ylittää 13 000 sotilasta. Esimerkiksi Zapad-harjoituksessa Valko-Venäjällä venäläisiä sotilaita ilmoitettiin olevan vain 12 800. Harjoitukseen arvioitiin kuitenkin osallistuneen kaikkiaan noin 200 000 sotilasta Venäjältä ja Valko-Venäjältä.

Syyskuussa 2022 järjestettiin Itäisen sotilaspiirin Vostok-harjoitus. Läntisten arvioiden mukaan harjoituksen pääasia ei ollut joukkojen koko tai toiminta, vaan se, keitä Venäjä sai harjoitukseen mukaan. Ukrainan sodan ollessa käynnissä harjoitukseen osallistuivat Kiina, Intia, Laos, Mongolia, Nicaragua ja Syyria. Harjoitukseen osallistui yhteensä noin 50 000 sotilasta.