Norjan maavoimat

Vahvuus ja kokoonpano:

  • Vahvuus: 8 100 sot (3 700 sot + 4 400 varusm)
  • Pohjoinen Prikaati (Brigade Nord)
  • Telemarkin pataljoona
  • Kuninkaan Kaarti
  • Etelä-Varangin pataljoona
  • Porsangin pataljoona

Pohjoinen prikaati on Norjan maavoimien ainoa operatiivinen yhtymä. Prikaatin iskevät osat ovat panssarivaunupataljoona (Leopard 2A7), 2. pataljoona sekä tukiosina telahaupitsipatteristo (K9 Vidar), tiedustelupataljoona (ISTAR), pioneeripataljoona ja viestipataljoona. Pohjoisen prikaatiin kuuluu myös Keski-Norjaan sijoitettu, ammattisotilaista koostuva Telemarkin pataljoona. Norjan ainoa välittömän valmiuden pataljoona, joka osallistuu kansainvälisiin tehtäviin ja on osoitettu Naton NRF-valmiusjoukkoihin. Pataljoonan kalustoon sisältyy CV9030-rynnäkköpanssarivaunuja ja Leopard 2A7-taistelupanssarivaunuja.

Oslossa oleva Kuninkaan kaarti on asutuskeskustaisteluun koulutettu joukko, jolla on myös henkilösuojaustehtäviä ja seremoniallisia, kuningashuoneeseen liittyviä tehtäviä. Suurin osa 1 360 sotilaan joukosta on varusmiehiä.

Norjan pohjoisimmalla läänillä (Finnmark eli Ruija) on 198 kilometriä pitkä Venäjän vastainen raja. Rajavartioinnista vastaa Etelä-Varangin pataljoona, joka on kevyt rajavartiopataljoona, vahvuudeltaan 700 sotilasta, joista 600 varusmiehiä. Porsanginvuonon pohjukkaan perustetaan vuoteen 2025 mennessä Porsangin pataljoona, josta tulee sissisodankäyntiin koulutettu tiedustelupataljoona. Lisäksi alueella on kodinturvajoukkoja.

Puolustusselonteossa (Langtidsplan) 2021–2024 maavoimien kehittämisellä on keskeinen asema. Pohjoiseen prikaatiin aiotaan perustaa neljäs pataljoona, joka on suunnitelmien mukaan operatiivinen 2030-luvun alussa. Puolustusvoimat saa selontekokauden aikana 500 uutta ammattisotilaan virkaa, joista suurin osa kohdennetaan Pohjoiselle prikaatille ja uuden pataljoonan perustamiseen. Vanhojen Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunujen korvaaminen aloitettiin 2023 tilaamalla 54 Leopard 2A7 -vaunua. Kenttätykistön uudistamista jatketaan korvaamalla vanhat amerikkalaiset M-109-telatykit 24 eteläkorealaisella K9 Vidar -telatykeillä.

Ensimmäiset K9 Vidar (Thunder) -telatykit toimitettiin Norjaan 2020. Kuvalähde: Forsvaret.no

CV9030-rynnäkköpanssarivaunu. Kuvalähde: Forsvaret.no