YK:n päämäärät

Peruskirjan ensimmäisen artiklan mukaan YK:n päämäärät ovat:

  • Ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta
  • Kehittää kansakuntien välillä ystävällisiä suhteita
  • Aikaansaada kansainvälistä yhteistyötä kansainvälisiä, taloudellisia, sosiaalisia, sivistyksellisiä tai humanitaarisia kysymyksiä ratkaistaessa samoin kuin kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista kehitettäessä
  • Toimia keskuksena, joka yhdenmukaistaa kansakuntien toimenpiteet näiden yhteisten päämäärien saavuttamiseksi

Lisää aiheesta

Konfliktien ratkaiseminen ja rauhanturvaaminen ovat edelleen yksi YK:n näkyvimmistä ponnisteluista. YK on maailman ainoaorganisaatio, joka mahdollistaa kansalliset rajat ylittävien universaalien kysymysten käsittelyn, joita mikään maa ei voi ratkaista yksin. YK-järjestelmän itsenäiset organisaatiot osallistuvat myös laajaan toimintaan kestävän kehityksen turvaamiseen alkaen katastrofiavusta naisten koulutukseen ja tasa-arvon edistämiseen ja ulottuen atomienergian rauhanomaiseen käyttöön. Lisäksi YK:lla on useita temaattisia ohjelmia, kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen, pakolaiskysymykseen vastaaminen sekä aidsin vastainen toiminta.