Pohjois-Atlantin sopimuksen sisältö

Pohjois-Atlantin sopimuksessa (1949) on 14 artiklaa, joista 5. artikla määrittää jäsenmaiden keskinäisen avunannon:

“Sopimuspuolet sopivat siitä, että aseellista hyökkäystä yhtä tai useampaa sopimuspuolta vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa on pidettävä hyökkäyksenä niitä kaikkia vastaan, ja tämän seurauksena ne sopivat, että jos tällainen hyökkäys tapahtuu, kukin niistä harjoittamalla erillistä tai yhteistä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklassa tunnustettua puolustautumisoikeutta auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta sopimuspuolta tai hyökkäyksen kohteiksi joutuneita sopimuspuolia ryhtymällä välittömästi, yksin tai yhdessä toisten sopimuspuolten kanssa, sellaiseen toimintaan, jonka se arvioi tarpeelliseksi, mukaan lukien aseellisen voiman käytön, tarkoituksenaan palauttaa Pohjois-Atlantin alueen turvallisuus ja ylläpitää sitä.

Jokaisesta aseellisesta hyökkäyksestä ja kaikista toimenpiteistä, joihin sen seurauksena on ryhdytty, on ilmoitettava välittömästi turvallisuusneuvostolle. Kyseiset toimenpiteet on lopetettava, kun turvallisuusneuvosto on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi.”

Sopimuksen osapuolet lupaavat auttaa toisiaan, jos joku niistä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Auttamisen muoto jää jokaisen harkittavaksi. Se voi olla aseellisen voiman käyttöä.

Kuvalähde: commons.wikimedia.org By Photo by Daniel Bright - Public Domain

Kuvalähde: commons.wikimedia.org By Photo by Daniel Bright – Public Domain