Sotilaallisen maanpuolustuksen periaatteita

  • Suomi on osa Naton yhteistä puolustusta.
  • Naton turvatakuut vahvistavat Suomen puolustuksen ennaltaehkäisevästä vaikutusta.
  • Nato-jäsenyys tuo uusia puolustuksellisia kyvykkyyksiä.
  • Kansallisen vahvan puolustuksen tarve ei vähene.
  • Puolustusjärjestelmä on mitoitettu kestämään maan valtaamiseen tähtäävä aseellinen hyökkäys.
  • Sotilaallinen puolustus kattaa koko Suomen mm. koulutetun reservin ansiosta.
  • Rajavartiolaitos osallistuu maanpuolustukseen yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

Naton ja Suomen liput jäsenyyden allekirjoittamisen jälkeen

Sotilaallista maanpuolustusta kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuviin uhkiin. Suomen maanpuolustuksessa otetaan huomioon mm. lähialueiden turvallisuustilanteen kehitys, terrorismiin ja ympäristöön liittyvät uhat.

Sotilaalliseen hyökkäykseen varautuminen ja alueellisen koskemattomuuden varmistaminen pysyvät vastaisuudessakin tärkeinä osina Suomen puolustusratkaisua.

Youtube-video Taistelukenttä 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=bTmWCbcYwb8