Suomen puolustuksen ulottuvuudet

Suomen puolustaminen voidaan toiminnan ulottuvuuksien mukaan jakaa

  • kansalliseen puolustukseen
  • Suomen etujen puolustamiseen eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä
  • kansainväliseen yhteisvastuuseen liittyvien arvojen puolustamiseen oheisen kuvan mukaisesti.

Nato-jäsenyys tuo kuvaan uuden näkökulman, koska se on läpileikkaava ja koskee kaikkia kuvattuja toiminnallisia kehiä.

Suomen puolustamisen ”kehät”.