OSSE:s institutioner och permanenta strukturer

Deltagarstaterna leder och ger OSSE politisk styrning genom toppmöten på regeringschefs/statschefs nivå, årliga toppmöten på utrikesministernivå samt genom den parlamentariska församlingen som främjar dialog och kan anta resolutioner.

OSSE:s organisation består av funktionella strukturer som omfattar

 • Generalsekreteraren och sekretariatet
 • Permanenta rådet med underställda kommittéer som täcker OSSE:s tre dimensioner:
  • Den militärpolitiska dimensionen
   • Forum för säkerhetsarbete (militärpolitisk säkerhet)
   • Säkerhetskommittén (ickemilitära aspekter på säkerhet)
  • Den ekonomiska och miljömässiga dimensionen
   • Kontoret för samordnaren av OSSE:s ekonomi- och miljöverksamhet
  • Den mänskliga dimensionen, som handhas av tre autonoma institutioner:
   • Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR)
   • Högkommissarien för frågor om nationella minoriteter (HCNM)
   • Mediefrihetsrepresentanten (RFoM)
   • Fältoperationer

Permanenta rådets möte. Bildkälla: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0