Allmän information om Kina

  • Yta 9,6 miljoner km2
  • Befolkning c. 1,4 miljarder (2020)
  • 92 % han-kineser
  • 55 minoritetsfolkslag, av vilka det största, och enda över 1 % av befolkningen, är Zhuang
  • Officiellt en ateistisk stat där religionsfrihet garanteras i grundlagen
  • Staten domineras av kommunistiska partiet, partiets ordförande är landets president

Tilläggsinformation

Kiinan hallinnollinen jako. Kuvalähde: https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_China#Provincial_level

Administrativ uppdelning av Kina. Bildkälla: https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_China#Provincial_level