Allmän information om Tyskland

 • Förbundsrepubliken Tyskland (Bundesrepublik Deutschland)
 • En förbundsstat bestående av 16 förbundsländer (Bundesland), var och en med självstyre, sitt eget förbundslandsparlament och -regering
 • Antal invånare: 84,3 miljoner
 • Yta: 357 376 km2
 • Huvudstad: Berlin (3,6 miljoner invånare)
 • Ekonomin
  • BNP: 3 867 miljarder EUR (2022)
  • BNP per capita: 45 870 EUR (2022)
  • Europas största och världens femte största ekonomi
  • Export av samma storleksordning som Förenta staterna

Tysklands centrala läge i Europa. Bildkälla: commons.wikimedia.org, TUBS – Eigenes Werk

Tysklands centrala läge i Europa. Bildkälla: commons.wikimedia.org, TUBS – Eigenes Werk

Tyskland ligger mitt i Europa, så det har många grannländer: Danmark, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Schweiz, Österrike, Tjeckien och Polen. Landet har goda transportförbindelser till alla riktningar, och Tyskland är ett viktigt transitland för europeisk godstransport. Tyskland har ett tätt väg- och järnvägsnät, och det finns 13 000 kilometer motorvägar (Autobahn). Hamburgs hamn är en av de största i Europa.

Tysklands förbundsländer. Bildkälla: commons.wikimedia.org, kgberger – Eigenes Werk, CC BY 2.5