USA:s Marinkåren

 • En ärofylld historia, särskilt från andra världskriget, ”The few, the proud””
 • Den minsta av försvarsgrenarna, med en styrka på 186 000 soldater, varav 35 000 i marinkårens flygvapen
 • 39 000 soldater i reserven
 • I sammansättningen ingår Marinkårsdivisioner, -brigader och -bataljoner samt flygvapenenheter
 • Utrustning bl.a.:
  • 1 200 amfibiepansarskyttefordon
  • 450 stridsvagnar
  • 490 bepansrade stridsfordon
  • 2 600 bepansrade transportfordon
  • 1 450 artillerivapen
  • 432 stridsflygplan
  • 45 lufttankningsplan

Tilläggsinformation

Trots sin relativt ringa storlek har Marinkåren en särställning bland alla väpnade styrkor i USA. Detta illustreras av marinkårens roll som ett ständigt stridsklart instrument för styrkeprojisering, som står till presidentens och statsledningens förfogande och som skickas till krissituationer och krigsoperationer, trots att inget hav finns i närheten, såsom t.e.x. Irak och Afghanistan. Marinkåren har deltagit i alla krig som förts av USA och därvid uppnått ryktbarhet. Kåren har också framträdande representationsroller nära statsledningen, såsom en roll som presidentens livvakt och helikoptertransporter. Dessutom har alla amerikanska ambassader marinsoldater som säkerhetsvakter.

Som ett resultat av sin speciella roll påminner marinkåren om en miniatyrarmé: den består av markstyrkor, flygstyrkor och specialstyrkor och har en mycket mångsidig och riklig militär utrustning. Flottan transporterar Marinkåren styrkor dit de behövs. Till exempel är flottans nio stora amfibiestödfartyg (amphibious assault ship, bild i samband med flottan) avsedda att stödja ett marinkårsanfall mot en av motståndaren försvarad kust. Varje fartyg transporterar en förstärkt marinkårsbataljon (Marine Expeditionary Unit, 2 200 soldater) inkl. stridsutrustning, stridsvagnar, kanoner etc.

Marinkårens flygvapen är till storlek, personalstyrka och utrustning jämnförbart med de stora europeiska ländernas flygvapen. Till exempel omfattar stridsplansflottan mer än 220 Hornet-jaktplan, 83 Lightning II-jaktplan och 115 Harrier-attackflygplan. Dessutom har Marinkårens flygvapen mer än 300 transportflygplan, 145 stridshelikoptrar och nästan 300 transporthelikoptrar.

I framtiden strävar man till att integrera Marinkårens verksamhet allt mera i flottans operationer. Hittills har samarbetet mellan marinkåren och flottan endast inneburit att flottan har transporterat marinkåren till operationsområdet. Man strävar i framtiden till att utveckla marinkåren mot bättre mobilitet och större flexibilitet, vilket kan betyda att man avstår från vissa tunga vapensystem, såsom stridsvagnar, och ersätter dem med lättare utrustning.

Merijalkaväen amfibiorynnäkköajoneuvo (Assault Amphibious Vehicle, AAV). Kuvalähde: usatoday.comAmfibiepansarskyttefordon (Assault Amphibious Vehicle, AAV). Kuvalähde: usatoday.com Marinkårens sammansättning:

 • 3 marinkårsdivisioner
 • 3 marinkårsbrigader
 • 7 marinkårsbataljoner
 • I marinkårens flygvapen 9 jaktplansdivisioner, 9 attackdivisioner, 3 lufttankningdivisioner, 16 transportflygdivisioner, 7 stridshelikopterdivisioner etc

Marinkårens utrustning:

 • 450 stridsvagnar (M-1A1)
 • 490 bepansrade stridsfordon (LAV-25)
 • 1 200 amfibiepansarskyttefordon (AAV)
 • 2 600 bepansrade transportfordon (Cougar, JLTV)
 • 1 450 artillerivapen (105 mm, 155 mm, MRL, rh 81 mm, 120 mm)
 • 430 stridsflygplan (F-35B / C, F / A-18A / B / C / D, AV-8B)
 • 45 lufttankiningplan (KC-130J)
 • mer än 300 transportflygplan (MV-22)
 • 145 stridshelikoptrar (AH-1W / Z)
 • 286 transporthelikoptrar (CH-53E / K, VH-60N, UH-1Y)
 • I reserven 27 stridsflygplan, 21 lufttankningsplan, 32 transportflygplan, 59 helikoptrar