Lettlands utrikes- och säkerhetspolitik

Principer för utrikes- och säkerhetspolitiken

 • bevarande av självständigheten och den territoriella integriteten
 • principerna i FN:s grundstadga, inkl. varje stats rättighet att välja sin egen säkerhetslösning
 • regelbaserad världsordning
 • en vid uppfattning om säkerheten står som grund för säkerhetspolitiken; förutom politisk och militär säkerhet beaktas också samhällets, näringslivets och individens säkerhetsbehov
 • Nato- och EU-medlemskapen, nära bilateralt samarbete speciellt med USA
 • påverkan i internationella organisationer
 • Natos kollektiva försvar, hörnstenen för Lettlands och Europas säkerhet och försvar
 • en trovärdig avskräckningsförmåga med egen och allierades prestationsförmåga
 • stärkande av EU:s verksamhetsförmåga
 • stärkande av transatlantiska förhållanden
 • deltagande i regionalt samarbete som gagnar landets intressen speciellt i Östersjöområdet och med länderna i Central Asien

När Ryssland startade ett anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 blev det enskilt viktigaste målet för Lettlands utrikespolitik att säkerställa bevarandet av Ukraina som en oberoende, suverän stat.