Globala säkerhetsproblem

Globalt påverkande hot och säkerhetsutmaningar:

 • det ökade hotet från globala konflikter i den hårdnande konkurrensen och konfrontationen mellan stormakterna
 • hotet om spridning av massförstörelsevapen
 • hybrid- och cyberhot
 • terrorism
 • konflikter och krig orsakade av etniska och religiösa konflikter
 • kamp om ägande av minskande energiresurser och kontroll av transportrutter
 • konsekvenserna av global uppvärmning, industrialisering och urbanisering
 • ökning av migration och flyktingar
 • epidemier och pandemier
 • samhällets ökande beroende av energi-, vatten- och livsmedelsförsörjningens funktionalitet samt informationsöverföring och transport
 • organiserad brottslighet, narkotika- och människohandel, smuggling

Bakgrundsfaktorer till många nya hot och utmaningar:

 • Befolkningstillväxt
 • Demokratiunderskott
 • Avsaknaden av mänskliga rättigheter
 • Ojämn fördelning av vetenskapliga och tekniska framsteg

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2020, s. 12–15:
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/utrikes-och-sakerhetspolitiska-redogorelsen-2020