Globala säkerhetsproblem

Globalt påverkande hot och säkerhetsutmaningar:

 • Samhällenas ökande ekonomiska och teknologiska avhängighet av energi-, vatten- och livsmedelsförsörjning samt av dataöverföringens och logistikens funktionssäkerhet
 • Tävlan om kontrollen över krympande energitillgångar och transportleder (speciellt olja och naturgas)
 • Konsekvenserna av global uppvärmning, industrialisering och urbanisering, till exempel miljökatastrofer
 • Ökad invandring och ökad mängd asylsökande
 • Terrorism
 • Cyberhot
 • Epidemier och pandemier
 • Organiserad brottslighet, narkotikahandel, människohandel och smuggling
 • Konflikter och krig, ofta förorsakade av etniska och religiösa konflikter
 • Spridningen av massförstörelsevapen

Bakgrundsfaktorer till många nya hot och utmaningar:

 • Befolkningstillväxt
 • Demokratiunderskott
 • Avsaknaden av mänskliga rättigheter
 • Ojämn fördelning av vetenskapliga och tekniska framsteg

Källor och länkar

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2020, s. 12–15

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-884-7