Britanniens Armén

 • Styrka: 78 000 soldater (aktiv tjänst), reserv 27 000 soldater
 • 3. Divisionen är en högberedskapsenhet (tre mekaniserade beredskapsbrigader), totalt 27 000 soldater och 3 500 fordon.
 • 1. Divisionen (en lätt beredskapsbrigad), 16 500 soldater, 12 000 i reserven
 • 16. Luftlandsättningsbrigaden är en flygburen snabbinsatsstyrka, med tre Apache-attackhelikopterregementen, tre luftlandsättningsbataljoner, två luftattackbataljoner, sammanlagt 16 500 soldater Britanniens största brigad.
 • En division utbildar trupper för asymmetrisk krigföring, taktisk spaning, kontraspionage och cyberkrigföring.
 • SAS (Special Air Service) -specialförband
  • insatser mot terrorism
  • spaning
  • insatser i bakom fiendens linjer
  • ett aktivt regemente och två reservregementen
  • styrka cirka 700 soldater

Arméutrustning

 • 227 Challenger 2-stridsvagnar
 • 360 Warrior-pansarskyttefordon
 • 160 Scimitar-spaningspansarvagnar (Recce)
 • 400 Bulldog-bepansrat trupptransportfordon (APC)
 • 35 M270 MLRS- tunga raketkastare
 • 89 AS90 155 mm pansarhaubitser
 • 114 L118 105 mm fältkanoner
 • 50 Apache AH64E -attackhelikoptrar (ersätter 64 Apache AH64 Mk 1 från år 2023)
 • 66 Wildcat- ja Gazelle-multirollshelikoptrar
 • 122 Chinook-, Merlin- ja Puma-transporthelikoptrar

Under kalla kriget var en brittisk armékår stationerad i Västtyskland som en del av Nato-trupperna mot hotet frän Ryssland. På 1980-talet bestod armékåren som mesta av fyra pansardivisioner och 80 000 soldater.

I 2010 års försvarsutredning fattades beslut om att dra tillbaka de 20 000 soldater som fortfarande fanns kvar i Tyskland. Den sista basen övergavs i februari 2020. I dag finns det bara 185 brittiska soldater och 60 civila i Tyskland i utbildnings- och underhållsuppdrag inom Nato.