Lettlands Flygvapnet

Uppgifter:

  • övervakning och försvar av luftrum
  • eftersöknings- och räddningsverksamhet till havs och på land
  • lufttransporter

Övervakning av luftrummet

  • Estlands, Litauens och Lettlands luftövervakning är integrerat till BALTNET-systemet, vars ledningscentral ligger i Kaarmelava i Litauen.
  • BALTNET är en del av Natos integrerade luft- och missilavvärjningssystem (NATO Integrated Air and Missile Defence System, NATINAMDS).
  • Flygbasen i Lielvärden fungerar som bas för Natos air-policing verksamhet samt har stöduppgifter vid luftförsvarsövningar.

Styrka och viktigaste materiel:

  • styrka: 500 soldater
  • An-2 Colt- och L-410 Turbolet -transportplan
  • Mi-17- eftersöknings-, räddnings- och transporthelikoptrar
  • 2 st. medeltunga UH-60 Black Hawk-transporthelikoptrar (sammanlagt fyra beställda)