EU:s krishanteringsstyrka

 • EU-länderna meddelar att de vid behov sammanlagt kan ställa till förfogande för krishanteringsuppgifter:
  • över 100 000 soldater
  • cirka 400 flygplan
  • cirka 100 fartyg
  • cirka 15 stridsgrupper

  Endast stridsgrupperna står i hög beredskap, men de har hittills inte använts för EU:s krishanteringsuppgifter.

  Sammansättningen bestäms enligt situationen.

Bildkälla: EUTM Mali © European Union

Tilläggsinformation

EU:s krishanteringsenheter

EU kan använda medlemsländernas militära styrkor och andra resurser för militär krishantering enligt behov Att deltagande i operationer är frivilligt och medlemsländerna besluter nationellt om detta.

Eftersom det krävs hög beredskap i militära krishantering, har EU etablerat stridsgrupper. Stridsgrupperna står i beredskap på rotationsbasis. De kan utföra kortvariga men krävande krishanteringsuppgifter, till exempel genom att stödja FN:s fredsbevarande operationer.

EU:s stridsgrupper består av cirka 1 500 soldater och har varit uppställda sedan 2007 – två stridsgrupper samtidigt i sex månader åt gången. Målet är att EU, om det behövs, samtidigt ska kunna skicka stridsgrupper till två olika krishanteringsinsatser.

Stridsgruppen bör vara på operationsområdet 10 dagar efter EU:s beslut om användning. Operationen kan vara högst fyra månader.

Stridsgruppens uppgifter kan omfatta:

 • fredsbevarande verksamhet
 • fredsframtvingande verksamhet
 • humanitära insatser
 • Hjälpverksamhet i samband med katastrofer på EU:s närområde

Finland har deltagit i beredskapen sedan 2006.

Hittills har EU:s stridsgrupper inte använts. I stället har EU deltagit i krishantering i olika sammansättningar i enlighet med principerna för FN:s fredsbevarande verksamhet. Sammansättningar som kombinerar militära och civila element har använts. Då handlar det om ”integrerat fredsbevarande” eller ”integrerad krishantering”. Under de senaste åren har EU:s krishanteringsoperationer varit militära utbildningsoperationer i Afrika.

Källor och länkar

EEAS, Crisis Management and Response:
https://eeas.europa.eu/topics/crisis-response/412/crisis-management-and-response_en

Utrikesministeriet:
https://um.fi/krishantering

Försvarsmakten, Bidrag till krishantering:
https://puolustusvoimat.fi/sv/internationell-verksamhet/internationell-krishantering

Försvarsministeriet, internationellt militärt krishanteringssamarbete:
https://www.defmin.fi/sv/ansvarsomraden/militar_krishantering – 38791078