Lettlands Marinen

Uppgifter:

  • övervaka territorialvattnen samt minröjning
  • Marinen röjer årligen minor efter världskrigen i Baltikums territorialvatten samt deltar aktivt i Natos minröjningsavdelning och övningar.

Styrka och viktigaste materiel:

  • styrka: 500 soldater
  • ett ledningsfartyg
  • 7 minröjningsfartyg
  • 5 patrullfartyg
  • kustbevakningen har 6 patrullfartyg