Estlands försvarsmakt

 • Försvarsmaktens fredstida styrka: ca. 7 200 soldater, vara c. 4 000 i ständig beredskap
 • Krigstida styrkan ca. 30 000 soldater
 • Beväringar utbildas årligen c. 3 200
 • Sammansättning:
  • armén, marinen och flygvapnet
  • underrättelsecentralen
  • ledningsstab för specialtrupper, cyberoperationer och underhåll
 • Den frivilliga skyddskåren Kaitseliit, 16 000 medlemmar
  • ansvar för lokalförsvaret
https://pildid.mil.ee/picture.php?/537518/category/61888

Estlands försvarsmakt:
https://mil.ee/

Estlands försvarsmakt:
https://www.kaitseministeerium.ee//riigikaitse2026/arengukava/eng/

https://mil.ee/en/defence-forces/

The Military Balance 2023