Militär verksamhetsmiljö

 • Ryssland avser att stärka försvaret av sin västra gräns:
  • Kola, St. Petersburg, Östersjön och Kaliningrad är militärt viktiga
  • Återupprättande av Leningrads militärdistrikt, ökning av väpnade styrkor
  • största delen av arméstyrkorna i Finlands närhet i Ukraina
  • Ryssland ökar informationspåverkan och annan propaganda
 • Sverige stärker sin försvarsförmåga (t.ex. Gotland):
  • yrkesarmé, selektiv värnplikt
  • avancerade marin och flygvapen
  • Nato-medlemskap (process pågår)
 • Norge stärker sin militära förmåga i sina nordliga regioner:
  • stora ekonomiska, politiska och militära intressen
  • Natos militärövningar
 • Begränsad kapacitet för övervakning av territoriet i de baltiska länderna:
  • militärt försvar baserat på Nato
  • Natos multinationella beredskapsstyrkor (Enhanced Forward Presence)
  • Natos Air policing-verksamhet
 • USA:s militära närvaro ökar:
  • rätt till stödverksamhet och roterande trupper på Grönland, Island, i Norge, de baltiska länderna, Polen
  • Utbildningsaktiviteterna ökar i Östersjön och i regionens Nato-länder.

Militära styrkor i Nordeuropa. Källa: Finlands militära underrättelseöversikt 2021, s. 13.

Militär underrättelse. Offentlig översikt 2021:
https://puolustusvoimat.fi/-/puolustusvoimat-julkaisi-ensimmaisen-sotilastiedustelun-julkisen-katsauksen

Försvarsmakten i krishanteringsoperationer 2023:
https://puolustusvoimat.fi/web/kansainvalinen-kriisinhallinta/kriisinhallintaoperaatiot

The Military Balance 2023