Rysslands Marinen

 • Krigsflottan, ВМФ
 • Uppgiften är att försvara Rysslands intressen och stödja stridsoperationer i havsområden
 • Marinen har förmågan att:
  • iskensätta kärnanfall mot markmål
  • förstöra marinmål till sjöss och i baser
  • störa fiendens kommunikationer
  • skydda sjötransporter
  • samarbeta med markstyrkorna
  • utföra landstigningar
  • delta i avvärjandet av landstigningar
 • Styrka 150 000 soldater, inklusive beväringar

Tilläggsinformation

I nedanstående tabell presenteras ryska marinens utrustningsläge. Tabellen inkluderar Norra flottan, trots att den officiellt är ett militärdistrikt.

I marinflygvapnet tjänstgör 31 000 soldater. Flygvapnet och luftvärnet presenteras i tabellen nedan.

Marininfanteriets styrka är 35 000 soldater. Marininfanteriets sammansättning presenteras i tabellen nedan.

Kustmissils- och artilleritrupper

Kustförsvarets styrka är 2 000 soldater. För försvaret ansvarar fem sjömålsmissilbrigader och ett missilregemente. Utrustningen är: Bal (SSC-6 Sennigh), Bastion (SSC-5 Stooge), Redut (SSC-1 Sepal) och Rubez (SSC-3 Styx). Som kustartilleripjäser används 130 mm kanoner.

Östersjöflottan

Källor och länkar

http://russianships.info/today/

The Military Balance 2020

Click here to add your own text