Britanniens väpnade styrkor

Styrka: 143 500 soldater, reserv 80 000 soldater

De väpnade styrkornas uppgifter

  • Försvara brittisk suveränitet på hemön och i samväldets utomeuropeiska territorier
  • Upprätthålla och utveckla kärnvapenavskräckningen
  • Försvara Nato-allierade genom att placera trupper i alliansens truppstruktur
  • Stöd till offentliga myndigheter i krissituationer och humanitära uppgifter utomlands
  • Alla försvarsgrenars kraftprojektionsförmåga (förmåga att överföra trupper till sjöss och med flyg till operationsområden).

Förutom anställda soldater upprätthåller de väpnade styrkorna reservstyrkor, varav den viktigaste är den reguljära reserven (regular reserve). Den består av soldater som har avgått från de väpnade styrkorna och har ingått en tidsbegränsad tjänstgöringsförbindelse. Styrkan i denna reserv är 43 000 soldater från alla försvarsgrenar.

De största materielprojekten är flottans två hangarfartyg av Queen Elizabeth-klass och de jaktplan (48 F-35B Lightning II vertikalt stigande jaktplan) som anskaffas till fartygen. F-35-jaktplan kommer också att anskaffas till flygvapnet parallelt med Eurofighter Typhoon -jaktplan som redan är i bruk. Beställningsoptionen för marinen och flygvapnet omfattar totalt 49 plan.

Arméns rörlighet kommer att utvecklas genom att förvärva ett nytt manskapstransportfordon Boxer och Ajax-pansarskyttefordon. Leveransen av cirka 1000 vagnar kommer att vara arméns största anskaffning av utrustning under 2020-talet och med dem ersätts Warrior-, Scimitar- och Spartan-vagnarna som har använts i 40 år.

De år 1998 anskaffade 64 Apache AG64 Mk 1-attackhelikoptrarna ersätts med 50 Apache AH64E-helikoptrar med början år 2023.