Säkerhetsläget i norra Europa

  • OBS! Finland blev medlem i Nato den 4 april 2023 (länken)
  • Säkerhetsläget i Finlands närområden är stabilt, men…
  • Rysslands aktivare militära verksamhet– som följd har Nato ökat sin närvaro i Polen och Baltikum
  • Den ryska geopolitikens arktiska betoning
  • Sveriges säkerhets- och försvarspolitik återgår till att betona säkerhet i den egna regionen
  • Norge betonar sin intressebevakning i Norra ishavet
  • De baltiska staternas militära försvar stöder sig på Nato
  • Finland upprätthåller beredskap att försvara sitt eget territorium och deltar i internationellt krishanterings- och försvarssamarbete