Social- och hälsovård

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer riktlinjer för utveckling av hälso- och sjukvård och sociala tjänster, bereder lagstiftning och styr genomförandet av reformer.

I hälso- och sjukvårdsreformen (i kraft från och med den 1 januari 2021) överförs ansvaret för organiseringen till de nya självstyrande välfärdsområdena.

  • Det allmännas skyldighet att främja medborgarnas välbefinnande, hälsa och säkerhet baserar sig på grundlagen. Alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har enligt grundlagen rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. Enligt grundlagen skall alla tillförsäkras rätten till tillräckliga tjänster.
  • Om hälso- och sjukvård och sociala tjänster regleras i olika lagar. I socialvårdslagen stadgas till exempel hur och vilka sociala tjänster kommunen ska tillhandahålla. Om hälso- och sjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Källor och länkar

Hälso- och sjukvård och sociala tjänster i Finland; Finlands social och hälsa r.f, SOSTE:
https://www.soste.fi/soste-pa-svenska/

Säkerhetsstrategi för samhället 2017, s. 22 s. 81–84:
https://turvallisuuskomitea.fi/sv/sakerhetsstrategi-for-samhallet/