Allmänna uppgifter om Ukraina

 • Åter självständigt 1991
 • Areal: c. 604 000 km2 (inkl. av Ryssland erövrade områden)
  • Ryssland har erövrat Krim av Ukraina och annekterat fyra ukrainska områden till Ryssland med en ensidig deklaration
 • Landgränser 5 600 km och kust 2 800 km
 • Befolkningsmängd: 43–45 miljoner (uppskattning 2023)
  • verklig befolkningsmängd 5–7 miljoner mindre, p.g.a. krigsflyktingskap
 • Huvudreligion ortodox, i västliga delar mycket katoliker
 • 7 gränsgrannar
 • Ekonomi
  • BNP: c. 535 mrd USD (korrigerat med köpkraftsparitet)
  • BNP per capita: c. 12 000 USD (2021)
  • tack vare ”svartmullsområdet” en betydande lantbruksproduktion
  • Som ett arv efter Sovjetunionen också ett industriland, speciellt stålindustrin är omfattande, IT-kunnande har fått rykte om sig under de senaste åren
Ukrainan kartta. Kuvalähde Google Mapsd

Ukrainas karta. Bildkälla Google Maps