Rymdbaserade tjänster för samhället

Sedan slutet av 1950-talet har användningen av rymden gett stöd till det moderna samhällets funktioner. Som ett resultat av den tekniska utvecklingen och fallande priser blir samhällen alltmer beroende av denna teknik.

Olika omloppsbanor vid användning av rymden

Rymdtillämpningar har en särskild inverkan på följande områden: positionering, navigering, exakt tid, kommunikation, väderobservationer, fjärranalys och kartläggning samt vetenskap och forskning. Rymdbaserade positionerings, navigerings och tids (PNT) -tjänster som GPS, GLONASS, BeiDou och Galileo gör att satelliten kan användas för navigering och många rutinfunktioner. De stöder sjö-, land- och flygtrafik, till exempel vid ruttplanering och hantering av trafikstockningar. För soldater möjliggör denna information korrekt inriktning av missiler och ammunition, samt navigering av flygplan, markstyrkor och fartyg.

Av PNT-signalerna stöder speciellt den exakta tidstjänsten också kritisk infrastruktur. Utan en korrekt tid skulle finansinstitut inte kunna skapa tidsstämplar för transaktioner, vilket skulle påverka användningen av bankautomater och kreditkort. Elföretag skulle inte kunna överföra el effektivt.

Förlusten av kommunikationssatelliter kan ha långtgående effekter. 1998 drabbades en amerikansk kommunikationssatellit av ett datorfel. Människor kunde inte betala för bränsle, sjukhus kunde inte kontakta läkare som förlitade sig på personsökare och tv-stationer kunde inte sända program. För militärer förbättrar satellitkommunikation lägesbilden och situationsmedvetandet och ökar truppernas rörlighet.

Väderobservations- och kartografisatelliter ger terräng- och miljöinformation för att hjälpa företag att identifiera mineralresurser och jordbrukare att identifiera potentiella naturkatastrofer. Dessa satelliter stöder också militära operationer med underrättelse- och övervakningsdata.

Samhället har gynnats av den teknik som möjliggörs genom utforskning av rymden. Dessa inkluderar t.ex. telefonkameror, solpaneler, bärbara datorer och kompakta vattenreningssystem.

Utvecklingen av mini- och mikrosatellitteknologi gör det möjligt att utnyttja rymden, särskilt kommersiellt. I de nordiska länderna är sådana företag det finska ICEYE, som började sända radarbaserade satelliter till rymden 2020, och svenska Ovzon, vars första egna kommunikationssatellit lanseras 2021.

År 2019 började SpaceX och OneWeb lansera satelliter på låg omloppsbana (LEO) för att tillhandahålla höghastighetsinternet över hela världen. Antalet satelliter med låg omloppsbana nästan fördubblades i slutet av 2020.

Motåtgärder för användning av rymden 

  • Cyberverksamhet
  • Riktade energivapen mot motståndarens utrustning
  • Elektronisk krigföring för att blockera satellitanvändarnas tjänster
  • Antisatellitmissiler (ASAT)
  • Rymdsystem i omlopp för att påverka andra rymdfarkoster
  • System för situationsmedvetenhet om rymden (SSA)
  • Operationer för mötande och inflygning av satelliter