Kinas Marinen

Tilläggsinformation

Folkets befrielsearmés marin (People’s Liberation Army Navy, PLAN) har till uppgift att skydda Kinas sjötrafik och marina intressen samt att skydda den territoriella integriteten i havsområdena. Fokus för utvecklingen av marinen är på utförande av gemensamma operationer (joint), förmågan att fungera på öppna havet och en trovärdig strategisk avskräcknings- och motanfallsförmåga.

Marinstaben leder administrativt tre flottor: Norra, Östra och Södra flottan. Flottorna är marinens högsta operativa ledningsstaber och de fungerar operativt underställda de operativa ledningsstaberna. Varje flotta kan innehålla ytfartyg och ubåtar, marinflygstyrkor, marinbaser, kustförsvarsstyrkor och marininfanteri. Flottorna är organiserade så att de har förmågan att leda marina operationer, kustförsvar och marinens flygoperationer.

Marinen har

  • 59 U-båtar, varav 4 strategiska och 55 taktiska
  • 1 hangarfartyg, 1 kryssare, 28 jagare, 52 fregatter, 177 korvetter och kanonbåtar, 54 minröjningsfartyg
  • 6 trupptransportfartyg, 49 landstigningsfartyg, 67 landstigningsflottor, 148 underhållsfartyg
  • 3 sjömålsmissilregementen
  • Marinens flygvapen har 35 bombplan, 300 jaktplan, 30 plan avsedda för elektronisk krigföring och övervakning samt 110 helikoptrar (ubåtsjakt, övervakning, sjöräddning och transport)
  • Marininfanteri (1 specialtruppsbrigad, 1 mekaniserad brigad, 3 infanteribrigader, 2 amfibiebrigader, sammanlagt 25 000 soldater). Planen är att utöka marininfanteriets styrka till 100 000 soldater inom de närmaste åren.