USA:s specialstyrkorna

  • Specialstyrkornas operationer leds av US Special Operations Command
  • Specialstyrkor från armén, flottan, marinkåren och flygvapnet
  • Styrka 63 000 soldater och 6 500 civil personal

Tilläggsinformation

Specialstyrkornas sammansättning:

  • Joint Special Operations Command (JSOC), leder utvecklingen, utbildningen och utrustningen av försvarsgrenarnas specialstyrkor, även enskiljda operationer
  • Arméns specialstyrkor (US Army Special Operations Command), 34 000 soldater
  • Flottans specialstyrkor (US Navy Special Warfare Command), 10 000 soldater
  • Marinkårens specialstyrkor (US Marine Forces Special Operations Command), 3 000 soldater
  • Flygvapnets specialstyrkor (Air Force Special Operations Command), 16 000 soldater