Kinas Flygvapnet

Tilläggsinformation

Folkets befrielsearmés flygvapen (PLAAF) ansvarar för den territoriella integriteten i Kinas luftrum och territorium och för bildandet av luftlägesbilden. Flygvapnet förbereder sig på att genomföra försvarsuppdrag i luftrummet både defensivt och offensivt. Fokus för flygvapnets utveckling är utvecklandet av spanings- och förvarningskapaciteterna, samt förbättrandet av anfalls-, missilförsvars- och lufttransportförmågorna.

Flygvapnet är organiserat i fyra nivåer, vilka är Staben för flygvapnet, som ansvarar för trupproduktion, samt de operativa ledningsnivåerna på operativ-, flygbas- och kommandoplatsnivån. De operativa enheterna leds av de operativa staberna. Flygvapnet fungerar huvudsakligen i divisions- och brigadsammansättning.

Flygplansparken består av strids- och träningsflygplan, bombplan, transportflygplan, lufttankningsplan, flygplan för specialuppdrag och obemannade fjärrstyrda flygplan (UAV). Flygvapnet har 2 550 stridsklara flygplan, varav 180 bombplan och 1 700 jaktplan, samt cirka 20 multifunktions- och cirka 30 transporthelikoptrar.

Till flygvapnet hör:

 • 9 bombplansflottiljer
 • 26 jaktplansdivisioner
 • 20 luft- / attackplansdivisioner
 • 6 markstridsjaktdivisioner
 • 2 flottiljer för elektronisk krigföring
 • 24 spaningsdivisioner och 2 spaningsflottiljer
 • 1 SAR-division och 2 SAR-flottiljer (SAR=Search and Resque, eftersökning och räddning)
 • 1 lufttankningsdivision och 12 lufttransportflottiljer
 • 26 utbildningsdivisioner och 1 transporthelikopterflottiljer
 • Två spaningsdivisioner utrustade med obemannade fjärrstyrda flygplan (UAV)
 • 1 luftvärnsdivision och 23 luftvärnsbrigader

Källor och länkar