Lettlands försvarspolitik

Lettlands militära försvar: de väpnade styrkornas och allierades förmåga att garantera landets självständighet, territoriella integritet samt självbestämmanderätt.

  • Natos försvarsplanering, övningar och de allierades förstärkningar: en trovärdig militär prestationsförmåga och en avskräckande förmåga som förhindrar krig.

De väpnade styrkorna inkl. nationalgardet

  • Uppgifterna inbegriper även kritisk infrastruktur, den offentliga förvaltningens institutioner, leveranssäkerheten och upprätthållande av säkra kommunikationsnät samt andra uppgifter.
  • Under krigstid underställs Lettlands bank och Gränsbevakningsväsendet de väpnade styrkorna.

Försvarsbudgeten: 806 milj EUR, 2,1 % av BNP (2022)