Nato som politisk och militär organisation

Nato är till sin natur och gällande sin verksamhet:

  • en militärallians för att försvara medlemsländerna
  • verkställande organ för krishantering
  • politisk union
  • instrument för transatlantiskt samarbete (Europa–USA)
  • västlig värdegemenskap och verktyg för att sprida demokrati
  • forum för att lösa konflikter mellan medlemsstaterna
  • instrument för främjandet av egna intressen och för kontroll av andra medlemsstater (t.ex. tidigare Frankrike-Tyskland och pågående Grekland-Turkiet)