Tysklands väpnade styrkor

 • Bundeswehr (= förbundstatens försvarsmakt)
 • Yrkesarmé sedan 2011
 • Fredstida styrka c. 183 000 yrkes- eller avtalsbundna militärer
 • Reserv: 30 000 soldater
 • Av soldaterna är 24 000 (13 %) kvinnor, varav 5 800 är officerare
 • 79 000 civilanställda

Som ett resultat av tidigare års nedskärningar av försvarsutgifterna och nedskärningarna i organisation, ledningsorgan och nedläggningar av trupper har de väpnade styrkornas beredskap i viss mån försvagats. Det har visat sig i brist på utrustning och en sjunkande utbildningsnivå. Stora och nödvändiga inköp av utrustning till exempel för att ersätta åldrande Tornado-jaktplan och tunga transporthelikoptrar har skjutits upp på grund av brist på pengar.

Bundeswehr består av tre försvarsgrenar och tre med dem jämförbara trupphelheter:

 • armén (64 000 soldater)
 • marinen (17 000 soldater)
 • flygvapnet (28 000 sot)
 • de väpnade styrkornas stödtrupper (28 000 soldater)
 • medicinaltrupper (20 000 soldater)
 • kyber- och informationstrupper (13 400 soldater)