Vidare Mellanöstern (Traditionell mellanöstern + Nordafrika)

  • Nästan hälften av världens råolje- och gasförekomster
  • Mycket kritiska sund med tanke på global sjötrafik
  • Kronisk brist på vatten, med följdverkningar
  • Gränsyta för tre världsreligioner
    • kristendom, judendom och islam
    • shia- och sunni-islam
  • Väpnade konflikter nästan oavbrutet sedan andra världskriget
  • Kärnvapen permanent
Laajan Lähi-idän alueen strategisen merkittävyyden tärkeimmät tekijät

Nyckelfaktorer för den strategiska betydelsen av den bredare Mellanösternregionen

I det europeiska språkbruket avses med Mellanöstern ett område mellan Medelhavet och Indiska oceanen (Arabiska havet) vid korsningen eller kanterna av Europa, Asien och Afrika. Begreppet Mellanöstern som används i Förenta staterna avser ungefär samma region. Det bredaste konceptet är MENA (Middle East & Northern Africa), som bland annat används av Världsbanken. MENA-området sträcker sig från Iran till Marocko.

I området finns cirka 45 % av världens kända olje- och naturgasreserver och sjövägen mellan Medelhavet och Indiska oceanen genom Suezkanalen och Röda havet är oerhört viktig för världsekonomin. Av de 17 länder som lider av allvarlig eller mycket allvarlig vattenbrist, är 11 i den större Mellanösternregionen.

Laajan Lähi-idän alueen strategisen merkittävyyden tärkeimmät tekijät

Nyckelfaktorer för den strategiska betydelsen av den bredare Mellanösternregionen

Mellanöstern har i tusentals år varit skärningspunkten mellan politiska, ekonomiska, religiösa och etniska intressekonflikter mellan folken i regionen, lokala aktörer och även externa aktörer, och på grund av dem, ett hörn av världen som plågats av otaliga krig och konflikter. Enligt en beräkning har det redan förekommit 38 allvarligare väpnade konflikter eller krig inom eller mellan stater bara sedan andra världskriget. Som en följd av dessa har, enligt en försiktig uppskattning, nästan tre miljoner människor dödats. Farligheten av eventuella kommande konflikter ökas av att Israel har egna kärnvapen och Iran strävar att skaffa sig sådana.

I Jemen i Mellanöstern pågår inbördeskriget. Ett krig, med anknytning till palestiniernas situation, förs mellan terroristorganisationen Hamas, som kontrollerar Gaza remsan, och Israel. Dessutom pyr flera andra väpnade konflikter. De största potentiella konflikterna är relaterade till Irans relationer med USA och/eller Israel. Andra möjliga konflikter i regionen har anknytning till Libyen och Irak. Det syriska inbördeskriget har lugnat ner sig efter att president Bashar al-Assad återställt sin makt med stöd av Ryssland. Utöver de ovan nämnda konflikterna är kurdernas strävan på de fyra staternas territorium att få en egen stat fortfarande olöst.

Jemenin sisällissodan osapuolien hallussa olevat alueet joulukuussa 2022

Områden som innehas av parter i det jemenitiska inbördeskriget från och med december 2022

https://www.worldometers.info/oil/oil-reserves-by-country/

https://www.worldometers.info/gas/

https://alj.com/en/perspective/thirst-for-investment-solving-the-middle-easts-water-challenges/

https://www.crisisgroup.org/visual-explainers/10-conflicts-2023/

https://www.kas.de/en/web/europaeische-und-internationale-zusammenarbeit/the-conflict-in-yemen

https://sanaacenter.org/wp-content/uploads/2023/02/Yemen-Zones-of-Control-December-2022-1024×774.png

https://www.aljazeera.com/news/2022/2/9/yemens-war-explained-in-maps-and-charts-interactive

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Yemen

https://www.britannica.com/topic/Houthi-movement

https://iranprimer.usip.org/blog/2020/sep/16/timeline-iran-assassinations-and-plot

https://iranwire.com/en/politics/110511-did-you-know-timeline-of-violent-suppression-of-protests-in-iran/

https://www.nti.org/countries/israel/

https://en.wikipedia.org/wiki/Iran–Israel_relations

https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli–Palestinian_conflict

https://en.idi.org.il/articles/38540

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ensimmäinen_intifada

https://fi.wikipedia.org/wiki/Toinen_intifada

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64757995

https://www.nzz.ch/english/israeli-palestinian-conflict-how-the-political-maps-have-changed-ld.1664125

https://scholarscircle.org/scholars-circle-libyan-civil-war-continues-after-gaddafis-rule-methods-for-peace-building-september-18-2022/

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2022/06/The-Situation-in-Libya-Web.pdf

https://www.essca-knowledge.fr/tous-les-articles/eu-asia-institute-actus/is-it-possible-to-stabilise-libya-again/

https://africacenter.org/publication/geostrategic-dimensions-libya-civil-war/

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/issues/Mercenaries/WG/OtherStakeholders/shockmonitor_submission.pdf

https://www.bayancenter.org/en/2021/02/2162/

https://www.gisreportsonline.com/r/iraq-reforms/

https://cfri-irak.com/en/article/the-recent-iraqi-demography-between-demographic-transition-and-ethno-confessional-differences-2022-06-27

https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2023/iraq-2023-challenges-and-prospects-peace-and-human-security

https://minorityrights.org/minorities/kurds-5/

https://www.britannica.com/topic/Kurd

https://www.cfr.org/timeline/kurds-long-struggle-statelessness

https://www.cfr.org/article/time-kurds