USA

  • Ledningsstaben för rymdoperationer, Space Operations Command (USSPACECOM), rymdstyrkorna 2019
  • Förmåga att störa signaler från satellitnavigeringstjänster
  • Stjärnornas krig: de första stegen gällande rymdkrigföring
  • Rymden som ett nytt område för krigföring
  • NASA ansvarar för USA:s rymdprogram och undersökning gällande civil flygverksamhet
  • Rymdturism är ett växande affärsområde

United States Armed Forces Space Operations Command (USSPACECOM) är en av de 11 väpnade styrkornas självständiga, operativa ledningsorganisationer. År 2019 bildades US Space Force (USSF) för att träna och utrusta de väpnade styrkornas rymdstyrkor för globala operationer. Rymdstyrkorna är en av de sex försvarsgrenarna med en personal på 8 600 soldater. Budgeten är 30 miljarder USD för år 2024.

GPS (English Global Positioning System) är ett satellitpositioneringssystem utvecklat och finansierat av USA:s försvarsdepartement, officiellt kallat Navstar GPS. GPS-satellitkonstellationen kretsar runt jorden på en höjd av cirka 20 200 kilometer. Systemet ger information om plats och tid för nästan hela världens banksystems betalningstrafik och de flesta av världens smartphones.

Amerikanska GSSAP-satelliter. Bildkälla: U.S. Air Force/Global counterspace-kapacitet: En öppen källkodsbedömning, april 2020, Secure World Foundation.

Strategic Defense Initiative (SDI) var ett försök av USA att bygga ett rymdbaserat missilförsvarssystem. Det tillkännagavs av president Ronald Reagan 1983. Syftet var att skydda USA från Sovjetunionens interkontinentala ballistiska kärnvapen. Projektet fick namnet ”Star Wars”. Planen inkluderade främst obemannade rymdstationer som skulle ha kunnat förstöra ballistiska missiler som kom in i rymden innan deras slutfas.

USA har inte rymdbaserad ASAT-kapacitet, men kan snabbt utveckla en sådan om de så önskar. USA har inte heller markbaserade antisatellitfunktioner (DA-ASAT) utan har avvärjningsmissiler mot medeldistansmissiler med förmåga mot satelliter på låg omloppsbana (LEO).

Till vänster den amerikanska ASM-135 ASAT-missilen. Bildkälla: wikimedia.commons. Till höger ett F-15-jaktplan med en anti-satellitmissil (ASAT). Bildkälla: U.S.A. Riksarkivet

Till vänster den amerikanska ASM-135 ASAT-missilen. Bildkälla: wikimedia.commons. Till höger en F-15 fighter med en antisatellitmissil (ASAT). Bildkälla: USA Nationella arkiv

USA kan störa ut civila signaler från GPS-, GLONASS- och BeiDou-satellitnavigeringstjänster lokalt i sitt verksamhetsområde för att förhindra en effektiv användning av motståndarens navigeringstjänster. USA kan sannolikt också störa militära satellitnavigeringstjänster.

NASA (National Aeronautics and Space Administration) är en flyg- och rymdbyrå under USA:s regering. Det är ansvarigt för USA:s rymdprogram och civilflygforskning. Byrån sysselsätter nästan 18 000 personer och samarbetar med många amerikanska företag, akademier och internationella och kommersiella partners. Dess anmärkningsvärda program inkluderar Artemis-månprogrammet och Mars-programmet.

Rymdturism är en resa till rymden, där resenären betalar resan själv. Till former av rymdturism hör t.ex. bekantskapsresor till rymdcentrum, ”kräkkomet”-flygningar som simulerar viktlöshet och ”edge of space”-flygningar i ett flygplan som flyger högt upp i den övre atmosfären. På gång är t.ex. Boeings Starliner och SpaceX:s Axiom Space och Polaris-program. Med denna verksamhet kan, förutom utvecklingen av rymdteknik, utvecklingen av rymdens militära kapacitet främjas.

Lappi, Ahti & Keijo Tossavainen, Tähtien sotaa – Ohjus- ja avaruuspuolustuksen kehitysvaiheita. Ilmatorjuntasäätiö, ISBN 978-952-68232-9-4, 2021

Department of the Air Force FY 2023 Budget Overview. https://www.saffm.hq.af.mil/Portals/84/documents/FY23/SUPPORT_/BOB_28Mar_1125_LoRes.pdf

Mattis: US needs Space Force to counter Russia, China, AP 14.8.2018, https://www.apnews.com/e9c8a97b2f3645df91a1ef094db58f40/Mattis:-US-needs-Space-Force-to-counter-Russia,-China

US Defence Space Strategy, June 2020, https://media.defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-1/1/2020_DEFENSE_SPACE_STRATEGY_SUMMARY.PDF

U.S. Space Force:
https://www.spaceforce.mil/

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Space_Force

U.S. Space Command:
https://www.spacecom.mil/

What the Space Force is, and isn’t, Politico.com 3.2.2021,
https://www.politico.com/news/2021/02/03/space-force-explained-465799

Combatant Commands.
https://www.defense.gov/Our-Story/Combatant-Commands/