Andra rymdaktörer

  • Frankrike: rymdprogram och militära satelliter, rymdkommando
  • Indien: erfarenheter av rymdverksamhet, ASAT-capacitet
  • Iran: tidigt rymdprogram, egna satelliter, samarbete med Ryssland och Nordkorea
  • Japan: icke-militära rymdaktiviteter, ändringar för att möjliggöra säkerhetsrelaterade rymdaktiviteter
  • Nordkorea: första satellit i rymden 2012, rymdkapacitet kopplad till utveckling av ballistiska missiler

Tilläggsinformation

Mer än 20 länder i världen har skjutit upp satelliter i rymden, och cirka 30 länder har sina egna satelliter i rymden. Cirka tio stater har bara satelliter för militärt bruk. Dessutom pågår satellitutvecklingsprojekt i mer än 20 länder.

Förutom de stora rymdnationerna utvecklar andra också sina rymdkapaciteter. År 2019 blev Indien det fjärde landet som framgångsrikt testade en anti-satellitmissil (ASAT).

Frankrike

Frankrike har länge haft ett rymdprogram och militära satelliter, men det är först nyligen som offensiva och defensiva rymdkapaciteter har utvecklats. Frankrikes första rymdförsvarsstrategi (2019) tillkännagav inrättandet av ett rymdkommando i flygvapnet och benämnandet av flygvapnet som luft- och rymdstyrkor.

Indien

Indien har över 50 års erfarenhet av rymdoperationer, främst icke-militära operationer. Först de senaste åren har de väpnade styrkorna utvecklats till att aktivt utnyttja rymden och militär rymdkapacitet har skapats. Indien visade sin ASAT-förmåga 2019 genom att förstöra en av sina egna satelliter.

Iran

Iran har inledningsvis ett rymdprogram som inkluderar byggande och lansering av småskaliga satelliter, men kapaciteten är begränsad. Lanseringen av den första inhemska satelliten lyckades 2009. Iran har uppgett att de kan störa kommersiella satellitsignaler. Irans rymd- och ballistiska missilsystem beräknas baseras på rysk och nordkoreansk teknik.

Japan

Japan är en etablerad rymdspelare och dess rymdaktiviteter har varit helt icke-militära. År 2008 ändrade Japan sin konstitution för att möjliggöra rymdaktiviteter relaterade till nationell säkerhet och utvecklingen av rymdkapacitet eller militär rymdsituationsmedvetenhet (SSA) har nyligen diskuterats. Militära rymdoperationer kommer att omstruktureras och SSA-kapaciteter kommer att förbättras för att stödja militära och civila applikationer.

Nordkorea

År 2012 lanserade Nordkorea sin första satellit i rymden efter flera misslyckanden. Landets rymdförmåga är kopplad till utvecklingen av ballistiska missiler. Nordkorea har inte visats ha förmågan att attackera mål i rymden, men har förmågan att störa civila GPS-signaler i ett begränsat geografiskt område.