Elementen i USA:s utrikes- och säkerhetspolitik

  • Säkerhetspolitik: (nationell säkerhet) inkluderar utrikespolitik och försvarspolitik
  • Utrikespolitik (diplomacy): avvärjning av säkerhetshot, bl.a. genom att skaffa allierade
  • Ekonomisk styrka: stödja utrikespolitiska mål
  • Effektiva väpnade styrkor: En betydande del av styrkorna är förlagda utomlands för att övervaka USA:s intressen i världen
  • Intern säkerhet: kamp mot brott och terrorism, skydd av kritisk infrastruktur
  • Effektiv underrättelseverksamhet: förberedelser mot hot och stöd till avvärjning av dem
  • Konterunderrättelse: skydd mot externa och interna hot

Tilläggsinformation

Presidenten har en nyckelroll vid utformandet av säkerhetspolitiken och som ledare för verkställandet av den. Presidenten får omedelbart stöd av det Nationella säkerhetsrådet (National Security Council), som han är ordförande för.

De ministerier som är viktiga med tanke på säkerhetspolitiken, framför allt utrikes- och försvarsministerierna, är direkt underställda presidenten. Presidenten har oberoende befogenheter att använda de väpnade styrkorna för krigshandlingar då amerikanska säkerhetsintressen förutsätter det. Krigsförklaring och de facto krigföring kräver dock tillstånd av kongressen.

Efter terrorattackerna i New York och Washington 2001 antogs ett flera lagar gällande inre säkerhet och skapades och en omfattande organisation, inkl. ”Ministeriet för inrikes säkerhet” (Department of Homeland security) för upprätthållande av säkerheten i hemlandet.